Steve Ballmer: -Tjenester vil gjøres programmerbare for alle

Programmerbare tjenester vil være det typiske for neste generasjon Internett, sa Microsoft-sjef Steve Ballmer i Oslo onsdag. - Alt vi gjør, legger opp til det.

Programmerbare tjenester vil være det typiske for neste generasjon Internett, sa Microsoft-sjef Steve Ballmer i Oslo onsdag. - Alt vi gjør, legger opp til det.

Framtiden for programvarebransjen, slik Microsoft-sjef Steve Ballmer tegnet den for norske utviklere i Oslo onsdag, består av å programmere tjenester som igjen gjøres tilgjengelige og programmerbare fra alle andre tjenester. Fellesspråket for alle utvekslinger av kode, informasjon og data vil være XML.

Perspektivene for dette er ganske enorme. På det personlige planet vil du kunne bygge private portaler som samler en rekke tjenester fra andre.

- La oss si du vil lage en applikasjon for å planlegge ferien din, der du kombinerer bookingtjenester, turistbrosjyrer og liknende. Du vil ha applikasjonen tilgjengelig både fra din Palm, din PC og din WAP-telefon. I dag er dette umulig. Med XML og morgendagens verktøy, vil dette være innen rekkevidde for de aller fleste.

Ballmer lovet flere detaljer om noen dager når Microsoft kunngjør med sin storstilte strategiske reorientering.

- 22. juni vil vi offentliggjøre det dere kjenner hittil som "Next Generation Windows Services" eller NGWS. Ikke bry dere om navnet. NGWS er en intern kodebetegnelse. Det dreier seg ikke bare om Windows. Jeg vil ikke komme med detaljer her og nå. Men jeg kan skissere i hovedtrekk hva dette vil bety for web-utviklere.

Det er to viktige sider ved NGWS, ifølge Ballmer: programmeringsmodellen og brukerrettede tjenester.

- De brukerrettede tjenestene dreier seg om ting som lagring, meldingsformidling, autentisering og liknende. Alle disse tjenestene vil gjøres programmerbare og tilgjengelige for andre applikasjoner gjennom programmeringsmodellen i NGWS.

Som eksempel på en typisk NGWS-tjeneste, nevnte Ballmer MSN Passport. Denne tjenesten gjør at brukeren kan forholde seg til alle lukkede tjenester på Microsofts portal MSN med bare ett passord. For å gi fra seg personlige opplysninger, kan brukeren be tjenesten kopiere fra MSN Passport i stedet for å kreve stadige nye inntastinger.

- MSN Passport kan oppfattes som en slags versjon 0.2 av det NGWS vil tilby. For å svare til den fullverdige utgaven, må den gjøres tilgjengelig for andre applikasjoner gjennom XML. Da tilbyr vi noe for alle: Brukerne får en konsolidert autentiseringsprosess, og utviklerne får en tjeneste som gjør at de slipper å kode sin egen autentisering.

Et annet eksempel er meldinger i sanntid.

- For brukeren er det fordelaktig å kunne ty til den samme tjenesten for å utveksle meldinger i sanntid med alt fra venner og familie til forretningsforbindelser, billettjenester og så videre. Da må evnen til å legge meldingstjenesten inn i egne applikasjoner være tilgjengelig for tjenesteyterne.

Ballmer lovet at den offisielle kunngjøringen av NGWS ville inneholde en tidsplan for når de ulike tjenestene gjøres tilgjengelig.

Les mer om NGWS og MSN:


Microsoft utsetter sin strategiske reorientering
Microsoft varsler programpakkens død
Microsoft - the end of the road?
Microsoft vil bli største portal
MS Norge kaster medlemsblad i søpla
Nye avtaler styrker Microsofts portal
Vil ikke tjene penger på MSN.no

Til toppen