Steve Ballmer: - XML vil forene alle applikasjoner

- XML vil bli Internettets og dataverdenens fellesspråk, sa toppsjef Steve Ballmer på Microsofts norske utviklersamling i Oslo onsdag.

Ballmer tok opp tråden fra Bill Gates' tale til "Microsoft International Executive Summit" i Redmond i forrige måned, og ga sin teknologiske utgave av "Internett-erfaringens tre generasjoner".

- Første generasjon svarer til TCP/IP som ga muligheten til å kople seg opp mot andre. Noen av dere husker Gopher og FTP. Jeg skjønte ikke særlig av dette. Så kom HTML og web, og vi fikk et medium for presentasjoner. Neste skritt er å fjerne "read only"-skiltet fra web og tilby programmerbare tjenester. Det er denne generasjonen som innledes med XML. Det betyr at vi ikke bare får presentasjon, men også brukermedvirkning. Det blir like enkelt å publisere til web som å lese fra web, og Internett går fra å være en erfaring andre gir oss, til å bli en erfaring vi styrer selv.

Ballmer betegnet XML som en "lingua franca" for applikasjoner som kommuniserer med hverandre. Han la til at han ikke ser noe skille lenger mellom websider, tjenester og applikasjoner. Alt dette vil smelte sammen.

- I Microsoft legger vi ned et enormt arbeid i XML. Vi ser på standarden som et logisk steg videre fra hvordan Windows i dag ordner kommunikasjon mellom applikasjoner. Objektformidlingsmodellen COM+ vil være basert på XML.

Ballmer kom inn på XML en rekke ganger i løpet av sin tjue minutter lange presentasjon - han snakker fort og får sagt mye på kort tid - også i spørsmål- og svarseansen som varte i over 40 minutter. Med tanke på at andre apparater enn PC-er - både enkle bordfaste innretninger og avanserte mobile klienter - vil stå for den økende delen av Internett-tilgangen, understreket han at XML også er grunnlaget for at tjenester kan tilbys i én form, som apparatene selv tilrettelegger visningen av.

Behovet for en XML-basert tilnærming er også grunnen til at utviklerpakken Visual Studio 7 ikke vil være klar for markedet før et stykke ut i 2001, forklarte Ballmer.

- Det betyr at tiden mellom to oppgraderinger vil være betydelig lengre enn vi er vant med. Vi trenger tiden for å gjøre pakken så hensiktsmessig og så smidig som mulig. Visual Studio 7 vil for eksempel inneholde et runtime-miljø for utvikling av websteder og applikasjoner. Pakken vil gjøre det til en triviell oppgave å publisere funksjonalitet til fordel for andre brukere. Skal du hente andre tjenester inn i din applikasjon, vil det bare bli snakk om å trekke inn en URL.

XML er videre basis for det Microsoft kaller "orkestrering", det vil si å lage prosesser med utgangspunkt i interne og eksterne webtjenester.

- Orkestrering betyr å gjøre det mulig å lage en skript som suksessivt utfører bestemte oppgaver mot bestemte tjenester. XML tilbyr alle innfallene du trenger. I tillegg må du ha et verktøy som lar deg bygge arbeidsflyt med utgangspunkt i XML-dokumenter. Det er nettopp dette vårt nye produkt BizTalk gjør. Det er et verktøy for strukturert XML-basert arbeidsflyt. Grensesnittet er hentet fra diagramverktøyet Visio som vi kjøpte i fjor. Du forholder deg med andre ord ikke til en serie med kommandoer, men til en redigerbar grafisk skisse som er rask og langt enklere å bruke.

XML er ikke bare et fellesformat for utveksling av data mellom applikasjoner. Det er også et format med potensialet i seg til å minske skillene mellom informasjon i strukturerte databaser og informasjon i dokumenter.

- XML tilbyr felles lagring og søk gjennom databaser og dokumenter. Vi tar sikte på et XML-miljø som forener SQL Server og Exchange i ett felles lager. Det vil ikke skje med SQL Server 2000, men med førstkommende store oppgradering.

Til slutt kan det gjentas at XML er videre fellesnevneren i det som i dag er kjent som Next Generation Windows Services (NGWS) og som Microsoft har lovet nærmere detaljer om 22. juni. (Se egen artikkel om hva Ballmer sa om NGWS.)

Les mer om XML:
Steve Ballmer: - Abonnement vil bli Internettets forretningsmodell
Oracle iFS er Internettets eget filsystem
Nødvendig klister for all e-handel
Felles bokpubliserer mot web, CD og papir
Opera 4.0 støtter det meste
Lanserer universal standard for synkronisering av data
IT Factory tilbyr komponenter til Domino-utviklere
Birdstep utvider Icebreaker med XML
Sun bygger XML-støtte inn i Java
;