Steve Jobs' multitouch-patent i fare

USAs patentkontor mener det kan være ugyldig.

Det amerikanske patentkontoret har gransket ett av Apples mest sentrale patenter knyttet til bruken av flerberøringsskjermer og kommet med en foreløpig konklusjon om at patentet ikke er gyldig.
Det amerikanske patentkontoret har gransket ett av Apples mest sentrale patenter knyttet til bruken av flerberøringsskjermer og kommet med en foreløpig konklusjon om at patentet ikke er gyldig. (Bilde: PantherMedia/Vladimir Galantsev)

USAs patentkontor mener det kan være ugyldig.

Det amerikanske patentkontoret har gransket ett av Apple viktigste patenter knyttet til flerberøringsskjermer og kommet med en foreløpig konklusjon om at patentet (7,479,949) er ugyldig. Dette skriver Florian Mueller i FOSS Patents. Alle de 20 punktene i patentet skal ha blitt avvist.

Patentet, hvor avdøde Steve Jobs selv er oppført som hovedforfatter, har allerede blitt brukt i flere rettssaker – blant annet i milliardsaken i San Jose, California, som ennå ikke er helt avsluttet. Patentet dreier seg om «berøringssensitiv skjermenhet, metode og grafisk grensesnitt for å avgjøre kommandoer ved hjelp av heurestikk» (intelligente gjetninger). Apple søkte om patentet i april 2008 og fikk det godkjent i januar 2009.

Dette er det andre multitouch-relaterte patentet som har blitt foreløpig underkjent på like mange måneder. I oktober kom det amerikanske patentkontoret til samme foreløpige konklusjon angående det såkalte gummistrikk-patentet.

Mueller er ingen nøytral observatør og har tatt side med selskaper som han tidligere har mottatt honorar fra. Noen vil kanskje bli overrasket over han nå skriver at misliker dette patentet fordi det forsøker å monopolisere retten til å løse et problem, i motsetning til en spesifikk metode.

Det må understrekes at ingen av de to konklusjonene er endelige. Etter alt å dømme har Apple i begge tilfeller en begrenset tid på seg til å forsøke å overbevise patentkontoret at oppfinnelsene beskrevet i patentene faktisk er nye, og dessuten at oppfinnerhøyden er tilstrekkelig til å forsvare at eksistensen av patentene.

Nyheten om at nok et av Apples multitouch-patenter står i fare for å bli ugyldiggjort, har ført til en del reaksjoner. Groklaw spør om Apple rett og slett startet patentkrigen mot Android-leverandører for tidlig, uten å ha tilstrekkelig grunnlag. Det nevnes også at HTC, som nylig inngikk en patentavtale med Apple om blant annet dette patentet, har gjort dette for tidlig.

Hva slag konsekvenser en eventuelt endelig underkjennelse vil kunne få, gjenstår å se.

    Les også:

Til toppen