Stevner Spray for 260 millioner

Eierne av Massmarket mener at Spray ikke har håndtert salget til Lycos Europe på en god måte, og stevner nå Spray for 260 millioner kroner.

Danske Jubii og MassMarket skulle motta oppgjør i form av Lycos Europe aksjer da Spray Ventures solgte Spray Network til nettopp Lycos Europe. Massmarket skulle motta 2,2 millioner aksjer i Lycos Europe. Ved avtaleinngåelsen var disse aksjene verdt rundt 200 millioner kroner. I dag har verdien falt til rundt 54 millioner kroner.

Dagens Industri skriver at ifølge den opprinnelige avtalen skulle Spray Ventures betale Massmarkets aksjeeiere kontant, men når handelen mellom Spray og Lycos ble gjennomført ble avtalen endret til å gjelde Lycosaksjer i stedet.

Hverken Lycos Europe eller Spray Ventures mener de har gjort noe galt. Konsernsjef i Spray Venture, Daniel Sachs, sier at selskapet lever opp til avtalen med Massmarket.

Fra før er det kjent at Telenor Venture planlegger søksmål mot Spray Venture, og saken er nå under vurdering.

Spray Network kjøpte i 2000 den danske portalen Jubii, og ble så selv kjøpt av Lycos Europe. Også denne handelen ble reforhandlet til aksjer som da var verdsatt til halvannen milliard svenske kroner, og nå til 600 millioner svenske kroner. Naturlig nok er derfor heller ikke Jubiis eiere spesielt fornøyde.

Til toppen