Stig Herbern slutter i Telenor

Stig Herbern slutter som administrerende direktør i Telenor Mobil. Herbern begynner i ny jobb hos Innovation Strategic Consulting AS.

Stig M. Herbern (41) har vært administrerende direktør for Telenor Mobil siden mai 1996 og har det siste året også vært administrerende direktør for Telenor Privat. Han kom til Telenor i 1993 som administrerende direktør for Telenor Media. Herbern begrunner sin avgang med at han etter mange spennende og hektiske år i Telenor, ønsker å benytte sin bredde av kunnskap og kompetanse innenfor nye områder.

Prosessen for å finne en ny leder for Telenor Mobil AS er allerede igangsatt, og Herbern vil fungere i stillingen frem til lederskiftet sommeren 1999.

Til toppen