Stig stiger og stiger og stiger og stiger og stiger

Telenors sterke salgsvekst av mobilabonnement fortsetter inn i tredje kvartal. Totalt har selskapet økt kundetallet med over 50 prosent så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

Telenors sterke salgsvekst av mobilabonnement fortsetter inn i tredje kvartal. Totalt har selskapet økt kundetallet med over 50 prosent så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

Telenor Mobil hadde totalt 1.895.689 abonnenter per 30. september i år og selskapet kan dermed risikere å sitte med to millioner mobilkunder i løpet av året.

Veksten på antall GSM abonnenter har hittil i år vært på nær 400.000, eller om lag 50 prosent høyere enn for samme periode i fjor, melder Telenor.

Veksten i tredje kvartal var på 132.743 nye GSM abonnenter, noe som tilsvarer nesten 1500 nye abonnenter hver dag gjennom hele kvartalet.

Det er kontantkort-kunder som trekker opp kundekeveksten. Ved inngangen av året var 20 prosent av Telenor Mobils abonnenter RingKontant kunder. Ved utgangen av tredje kvartal er andelen oppe i 36 prosent.

Administrerende direktør i Telenor Mobil, Stig Herbern.
Stig Herbern.

- Vi er meget fornøyd med veksten så langt i år og vi regner med at andelen RingKontant kunder fortsetter å øke. I løpet av neste år forventer vi at omlag halvparten av våre abonnenter vil ha et forhåndsbetalt abonnement, sier adm. direktør i Telenor Mobil, Stig Herbern.

Mobilveksten per andre kvartal ble bekreftet av tilsvarende tall fra mobilkonkurrenten NetCom, som presenterer sine kundetall for tredje kvartal neste måned.

Kundetallet på de to analoge NMT-nettene (NMT 450 og NMT 900) synker fremdeles, spesielt på NMT 900. Telenor har per tredje kvartal mistet vel 75.000 NMT-kunder.

Antall kunder i Telenor Mobil 1999:

Mobilnett 31.12.98 31.09.99 Endring H1  
GSM 1.259.940 1.659.667 399.727  
hvorav RingKontant 316.230 677.769 361.539  
NMT 900 167.167 109.405 (57762)  
NMT 450 143.415 126.617 (16798)  
Sum 1.570.522 1.895.689 325.167  

Kilde: Telenor

Til toppen