Stilbevisste sjefer velger videotelefon

En ny videotelefon gjør nytten som PC-skjerm, og gir rask tilgang til videokonferanser fra pulten.

En ny videotelefon gjør nytten som PC-skjerm, og gir rask tilgang til videokonferanser fra pulten.

Stadig flere bedrifter går over til IP-telefoni, og flere leverandører ser det som en anledning til å få større aksept for at samtalepartnere ikke bare skal høres, de skal også sees.

En av dem er Polycom som håper at situasjonsbildet nedenfor skal friste spesielt sjefer til å nyttiggjøre seg muligheten til å sette opp videokonferanser raskt og enkelt, og uten å forlate sin pult.

Bildet viser Polycom VSX 3000, en nylig lansert videotelefon for kopling til vanlig datanettverk – eller ISDN, dersom det skulle være ønskelig. Telefonen består av en 17 tommers LCD-skjerm med XGA-oppløsning, med innebygde stereo høyttalere, doble mikrofoner og manuelt justerbart kamera. All telefonifunksjonalitet er innebygget, og ringemenyer og andre innstillinger betjenes enten direkte på skjermen, eller fra en fjernkontroll.

Man kan ringe til opptil fire samtalepartnere samtidig, og la skjermbildet deles opp i like mange delbilder som det er konferansepartnere, etter et utvalg mønstre. Den innebygde programvaren tillater også et deltakere ringer inn og blir med på konferansen etter at den har begynt. Kameraet har en brukbar rekkevidde på rundt tre meter, og kan justeres slik at den kan gjengi tilfredsstillende opptil tre personer som sitter nær hverandre.

Skjermen kan også gjøre tjeneste som PC-skjerm. En knapp på skjermen lar bildet veksle mellom å vise samtalepartnerne og det PC-en viser. Ledere med bærbar PC kan følgelig bruke videotelefonen som tilleggsskjerm på sin faste arbeidsplass.

Lydkvaliteten er bedret ved at gjengivelsen er økt med en hel oktav, fra 7000 Hz til 14.000 Hz. For dem som sitter i landskap, kan øretelefoner overta for høyttalerne.

Bildet ovenfor viser også hvordan den personlige modellen kan kommunisere med Polycom-utstyr på grupperom. I likhet med selskapets øvrige utstyr, kan den personlige modellen brukes sammen med programvaren Weboffice, som lar konferansedeltakerne dele PC-skjermbilde, for eksempel for å se presentasjoner.

Prisen for denne enheten er 5500 dollar, eller nærmere 40.000 kroner. Den selges i Norge gjennom Avikom.

Den suppleres av en rimeligere modell. V500, som krever kopling til tv, men som ellers har de samme egenskapene for lyd, konferanser og kamera, og betjening fra fjernkontroll. Da er prisen nede i 2200 dollar, det vil si rundt 16.000 kroner. V500 lar seg feste øverst på alle typer tv-er, også flatskjermmodeller. Den har integrert telefon og mikrofon, men bruker høyttalerne på tv-en.

– Poenget med disse nye produktene, er nettopp at de leveres som fullverdige videotelefoner med tilkopling til datanett eller ISDN, og at de ikke krever tilkopling til PC, forklarer Flemming Graversen som representerer Polycom i Norge. – De er svært enkle å sette opp, og oppmuntrer følgelig til at man nytter dem stadig mer.

Graversen viser til erfaringer fra prøveperioden på de nye modellene.

– Vi registrerte i gjennomsnitt 3,4 deltakere per møte, og møtene varte gjennomsnittlig i 6,7 minutter. Det er 17 prosent lenger enn ved telefonkonferanser. Det innebærer blant annet at operatørene har interesse av å oppmuntre til økt brukt av videokonferanser.

I USA har Polycom en avtale med AT&T om subsidiering av videotelefoner etter mønster av mobiloperatørenes støtte til mobiltelefoner. Graversen håper å oppnå en liknende avtale i Norge.

Graversen håper også å få aksept for ideen om å gjøre bredbåndstilkoplede hjemmekontorister synlige over videotelefon.

– Det burde svare til hjemmekontoristenes egne ønsker, sier han. – Nortel sponset nylig en undersøkelse hos hjemmebrukere av bredbånd. Hos dem med hjemmekontor kom videotelefon øverst på listen over ønsket funksjonalitet.

Til toppen