Stille i Xerox foran det store spranget

En uke før Xerox kunngjør sin fullstendige reorganisering, kommer kvartalstall som viser nullvekst i omsetning - og 14 prosent høyere resultat.

En uke før Xerox kunngjør sin fullstendige reorganisering, kommer kvartalstall som viser nullvekst i omsetning - og 14 prosent høyere resultat.

27. april er D-dagen for Xerox. Da kunngjøres en fullstendig omorganisering av selskapet som vil profilere seg som kunnskapsdeler framfor kunnskapsdupliserer.

I kvartalet fram til 31. mars var omsetningen på samme nivå som for et år siden, 4,3 milliarder dollar. Driftsresultat økte 14 prosent, fra 301 millioner dollar til 343 millioner. Halvparten av omsetningen kommer stadig fra den eldste formen for "kunnskapsduplisering", det vil si analoge kopimaskiner. Det var fire prosent vekst i USA, men resten av verden falt, målt i dollar. Verst var Brasil og det øvrige Latin-Amerika. Den nominelle veksten på to prosent i Europa ble ødelagt av dollarkursen.

Ifølge Wall Street Journal sier ledelsen at mye skyldes egne feil. Selskapet hadde trodd på en skikkelig økning i omsetningen, og organisasjonen skal nesten være i sjokktilstand over at den ikke fikk til et bedre salg. Det bedrede driftsresultatet tilskrives innsparinger, bedre produktivitet i produksjonen og strammere kostnadskontroll. Men forberedelser til den store reorganisering gjorde blant annet at 14.000 selgere satt mer på skolebenken for å sette seg inn i nye oppgaver, enn de var ute hos kunder.

Det er de gammeldagse analoge maskinene som trekker tallene ned. Digitale produkter - kopimaskiner og laserskrivere - vokste med 28 prosent og utgjør i dag 48 prosent av den samlede omsetningen. Her utfordres Xerox av konkurrenter som Canon, som tilbyr tilsvarende varer ti prosent billigere.

Det er ikke oppgitt tall knyttet til Xerox' engasjement innen programvare for dokumenthåndtering.

Til toppen