Stillingsannonser vokser på nett

Stadig flere jobbsøkere og jobbtilbydere bruker nettet som rekrutteringskanal.

Stadig flere jobbsøkere og jobbtilbydere bruker nettet som rekrutteringskanal.

Den eksplosive utviklingen i bruken av nettet har ført til et stort mangfold av jobbsøkere og jobbtilbydere. Stillingsannonser på nett vokste med 40 prosent i fjor og trenden fortsetter.

— Nettet er helt nødvendig hvis tjenestetilbyderne skal ta brukerne på alvor - og særlig når mangfoldet eksploderer slik bransjen nå opplever at det gjør, sier Rita Frändberg, markedssjef i Jobbdirekte AS.

Hun mener aktørene på nettet må ta utfordringen og utvikle tjenester som passer til mangfoldet blant brukerne.

Markedet vokste med 28 prosent i 2004 og Jobbdirekte økte sin markedsandel til 21 prosent med en vekstrate på 50 prosent.

Jobbdirekte har fulgt brukermønsteret over tid og målt og evaluert sin tjeneste opp mot brukernes ønsker. For å møte endringen har jobbdirekte.no gjort sin stillings- og CV-database mer tilgjengelig og interaktiv.

- Helt siden 1997 har vi utviklet våre tjenester og teknologi i tråd med brukermønster og behov. I år har vi igjen investert i økt serverkapasitet og vi forventer å måtte foreta økninger igjen til neste år, forteller Frändberg.

Hun mener at brukermangfoldet av nettet vil fortsette å vokse framover.

Til toppen