Stillstand fra Evry

Norges største IT-selskap må hente veksten i Sverige.

Stillstand fra Evry
Evrys konsernsjef Terje Mjøs konstaterer at det er det svenske markedet som står for veksten i selskapet. Dermed er selskapet avhengig av at den svenske økonomien holder koken i neste halvår, trass økonomisk turbulens i Europa. Bilde: Evry

Evry, tidligere EBD Ergogroup, presenterte tall for andre kvartal tirsdag morgen. Tallene er nesten en blåkopi av resultatet de fremla for samme periode i fjor.

Driftsinntektene endte på 3,27 milliarder kroner, fra 3,2 milliarder kroner samme periode i fjor. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) endte på 266 millioner kroner, en reduksjon fra 283 millioner kroner samme periode året før. Driftsresultatet ble også svekket noe, fra 149 millioner kroner i samme kvartal i fjor til 122 millioner kroner samme tid i år.

Resultat før skatt endte imidlertid på 72 millioner kroner, likelydende med året før.

Svensk vekst

Det er i Sverige veksten de siste årene har kommet for selskapet. Årets andre kvartal er intet unntak. Mens den organiske veksten totalt sett var på rundt tre prosent for Evry, endte veksten i Sverige på 12 prosent. Den svenske virksomheten sto for 978 millioner kroner av omsetningen i kvartalet og driftsresultatet før avskrivninger endte på 78 millioner kroner. Det er en forbedring på 9 millioner kroner i forhold til fjorårets tall.

– EVRY forbedrer lønnsomheten i 2.kvartal 2012. Samtidig fortsetter vi å ta markedsandeler i Sverige, drevet av sterk vekst innen mobilitet, helse og outsourcing. Vi er godt posisjonert til å fortsette lønnsom vekst i Sverige men tilveksten kan påvirkes av konjunkturutviklingen, sier Evrys-konsernsjef Terje Mjøs i en kommentar til tallene.

Slapp driftsvekst

I Norge var det knept vekst å spore i omsetningen for andre kvartal. Selskapet noterte en omsetning i Norge på 2 295 millioner kroner, 1 million kroner mer enn samme kvartal i fjor. Driftsresultatet før avskrivninger endte på 189 millioner kroner, en svekkelse fra samme periode i fjor da selskapet hentet hjem 214 millioner kroner fra det norske markedet.

Den viktigste årsaken til resultatstagnasjonen er at driftsinntektene fra IT-drift (IT-Operations), som der det viktigste forretningssegmentet for Evry, faller i Norge og stiger i Sverige. I Sverige steg inntektene innenfor dette segmentet med 15 prosent i forrige kvartal. I Norge falt omsetningen i dette segmentet med tre prosent i samme periode.

Mye av grunnen til dette er bortfall av tidligere IS partner-kunder i Norge samt prisfall, noe volumvekst i Sverige ikke kunne kompensere. Samtidig mener selskapet at det svenske driftsmarkedet ikke er like modent som i Norge, noe som gjør at selskapet forventer videre vekst hos våre naboer.

God løsningsvekst

Solutions-divisjonen i Evry, som leverer programvareløsninger og konsulenttjenester til en rekke sektorer, kunne presentere langt hyggeligere vekst: 13 prosent organisk vekst til 1,2 milliarder kroner i andre kvartal. Det er også dette segmentet som står for veksten i gruppen totalt sett, da konsulentinntektene ikke kunne skilte med samme oppgang.

Evry Consulting kunne vise til en flat utvikling i driftsinntektene fra andre kvartal i fjor til i år, mens resultatet før av avskrivninger endte på 47 millioner kroner, en ørliten forbedring fra i fjor. Faktureringsgraden beregnet på samtlige ansatte i Evrys konsulentavdeling falt til 69,6 prosent i kvartalet, mot 71,9 prosent samme kvartal i fjor. Faktureringsgraden falt både i Norge og Sverige.

Bekymret for konjunkturene

Mens det er ventet en moderat konjunkturvekst i Norge fremover er anslagene fra Sverige mer pessimistiske.

– I hvilken grad usikkerheten i markedet gir seg utslag i redusert vekst innen hovedmarkedene for IT-tjenester gjenstår å se. Hittil i år viser anslag fra IDC at veksten fortsetter, men det er klare forskjeller mellom Norge og Sverige. Mens markedet for konsulenttjenester i Norge står sterkt, med anslått vekst på 5 prosent første halvår, er det ikke like klare tegn til oppgang i Sverige, skriver Evry i kvartalsrapporten.

    Les også:

Les mer om: