Stillstand i forholdet Yahoo-Microsoft

Partene samtaler ikke, og Microsoft skal ha avvist både styrekupp og høyere bud.

Stillstand i forholdet Yahoo-Microsoft

Partene samtaler ikke, og Microsoft skal ha avvist både styrekupp og høyere bud.

Det har nå gått to måneder siden Microsoft la inn sitt bud på Yahoo. Siden har Yahoo hatt samtaler med flere aktører om mulige alternative løsninger, med blant andre Tiime Warner og News Corp. Før påske ble det spekulert om et mulig styrekupp fra Microsofts side. Ifølge uttalelser fra innsidere til Wall Street Journal skal styrekupp ikke lenger være aktuelt, og Microsoft skal ha avvist enhver tanke om å høyne budet.

Budet var verdt 44,6 milliarder dollar da det ble fremmet. Slilk selskapenes aksjekurs utviklet seg i begynnelsen av februar, falt budets verdi til under 42 milliarder dollar.

Det har vært antatt at Microsoft ville være innstilt på å høyne dette budet. Innsiderne avviser dette. De sier Microsoft har to grunner til å la budet bli stående slik det er. Den ene grunnen er at Yahoo de siste ukene ikke har vært i stand til å legge fram noe som skulle tyde på at aksjekursen vil stige vesentlig. Den andre grunnen er at den generelle økonomiske tilbakegangen vil få det opprinnelige budet til å framstå som stadig mer generøst.

Grunnen til at det ikke blir noe styrekupp skyldes hovedsakelig at Yahoo endret regelen for når styrekandidater må utnevnes. Før påske var fristen 14. mars. Etter den nye regelen er den 10 dager etter kunngjøringen av datoen for aksjonærmøtet i 2008. Ingen vet når denne dateon vil kunngjøres.

    Les også:

Til toppen