Stilsett vil håndtere formatering for UMTS-apparater

Databaseleverandøren Oracle legger viktige premisser for morgendagen. - Vi tror stilsett vil sikre UMTS-tjenester en form tilpasset ulike apparater, sier Harald Løvvik.

Det er en rekke ulike protokoller for formidling av innhold til trådløse apparater, og det er ikke gitt hvem av dem som vil vinne fram. Protokoller trengs, fordi båndbredden i infrastrukturen - som UMTS sikrer - bare er en del av det som må på plass før tjenester kan nå ut til brukerne. I likhet med GSM svarer UMTS bare til kabelen i fast tilknyttede apparater. Den smale båndbredden i GSM og mobiltelefonenes begrensede skjermer gjorde det umulig å satse på http og html. Derfor kom WAP og WML.

UMTS har ingen problemer med båndbredde. Men det er ingen standarder ennå med tanke på hvor store skjermene skal være på UMTS-terminalene, eller hva slags utforming de skal ha. Hvordan grensesnittet skal manipuleres, blant annet hva slags pekerutstyr skal tas i bruk, og hva slags taster man skal ha, er også usikkert.

- Oracles syn på disse problemstillingene tar utgangspunkt i hva slags tjenester vi tror UMTS vil formidle, sier markedssjef Harald Løvvik i Oracle Norge til digitoday.no. - I 2001 vil det først og fremst bli aktuelt å forholde seg til et nettverk der trådløse tjenester formidles gjennom GPRS ("General Packet Radio Service") med en båndbredde på 144 kbps. Dette er allerede langt mer enn fast forbindelse gjennom ISDN kan formidle i dag. Vi tror denne båndbredden er utmerket for tjenester knyttet til elektronisk handel, banktjenester, finanstjenester, bilsystemer, interaktive spill, og formidling av MP3 og fotografier.

UMTS ganger denne båndbredden med en faktor på over 14, og kan nå opp i 2 Mbps.

- Det betyr at UMTS først og fremst er et grunnlag for å formidle multimedia, fra TV, film og radio til konferansetjenester med lyd og levende bilder, og liknende.

Løvvik peker på at GPRS gjerne kan formidle WAP-tjenester.

- Vi ser for oss en gradvis utvikling av tjenestene. Med GPRS kan WML utvides med html. Utvidelsen vil kunne styres gjennom XML, slik at WAP på GSM kan bestå. På den andre siden er det allerede i dag en rekke forslag til spesielt GPRS- og bredbåndsorienterte markup språk.

Løvvik nevner blant andre Compact HTML, Handheld Device ML, Voice XML, Voice ML og Speech ML. Dette er spesifikke protokoller som definerer ulike typer klienter.

- Når vi ser framover, forsoner vi oss med at innholdsleverandører vil måtte forholde seg til flere typer protokoller. Vi tror at XML seiler opp som grunnformatet på leverandørsiden, og at mer spesifikk formatering og eventuell filtrering overfor klientsiden vil ordnes gjennom stilsettspråket XSL, "extensible style language".

XSL er en videreføring av CSS, "cascading stylesheets" eller "overlappende stilsett". Begge er utviklet av World Wide Web-konsortiet (W3C).

Løvvik peker på den brede enigheten hos premissleverandørene på programvaresiden.

- Oracle har framhevet XML i en årrekke allerede. I sin dot-nett-strategi, agiterer også Microsoft for XML. Det er for lengst slutt på den tiden da ActiveX skulle løse alle problemer.

Les mer om XML:


Ny og enklere standard for bedrifts-e-handel
IBM og Microsoft sammen om å utvide XML og SOAP
Microsoft kutter "bare for Windows"
Steve Ballmer: - XML vil forene alle applikasjoner
Oracle iFS er Internettets eget filsystem
Nødvendig klister for all e-handel