Stocknet: - Internett gir mer aksjesparing

Hele 30 prosent av befolkningen kan tenke seg å handle enkeltaksjer via Internett, viser en undersøkelse Norsk Statistikk har gjennomført på oppdrag fra Stocknet.

Hele 30 prosent av befolkningen kan tenke seg å handle enkeltaksjer via Internett, viser en undersøkelse Norsk Statistikk har gjennomført på oppdrag fra Stocknet.

Undersøkelsen viser at tolv prosent av den norske befolkningen allerede har handlet med enkeltaksjer en eller flere ganger i løpet av de siste tre årene. Fem prosent oppgir at de har handlet kun én gang, mens to prosent har handlet åtte ganger eller mer i løpet av perioden.

- Vi tror denne andelen kommer til å øke i takt med den store interessen for aksjehandel på Internett, sier Erlend Bruvik, arbeidende styreformann i nettmeglerselskapet Stocknet i en pressemelding.

Uttalelsen understøttes av tallene fra Norsk Statistikk som viser at hele 30 prosent av befolkningen kan tenke seg å handle enkeltaksjer på nett. Undersøkelsen er riktignok ikke representativ på fylkesnivå (intervju av 1000 personer over 18 år), men tallene indikerer like fullt at interessen er stor over hele landet.

- Vi ser at det er mange aksjesparere som ønsker å ta litt større risiko i håp om å gjøre et skikkelig kupp. Kursutviklingen i selskaper som Opticom og flere internettselskap virker fristende på mange. Dessuten er det både morsomt og lærerikt å handle med aksjer på egen hånd, sier Bruvik.

Til toppen