Stocknet og Oslo Børs ser mot Europa

Nettmegleren Stocknet er usikre på om selskapet skal satse mot Stockholm eller mot iX og det som kan bli det nye europeiske Nasdaq.

Nettmegleren Stocknet er usikre på om selskapet skal satse mot Stockholm eller mot iX og det som kan bli det nye europeiske Nasdaq.

Etter det ble kjent at børsene i London og Frankfurt slår seg sammen og danner allianse med Nasdaq har den norske nettmegleren Stocknet fått et problem: Skal vi ekspandere til Stockholm og Sverige eller skal vi kaste oss på Nasdaq og iX i Europa?

Før var børsene en nasjonal ting. Hvert land sin børs. Slik er det ikke lenger. Børsene vokser ut av nasjonens grenser og slutter seg sammen med sine naboer. Senest onsdag offentliggjorde Frankfurt og London en fusjon. Dette er ingen nyhet, siden partene har snakket om samarbeid og sammenslåing i over to år. Det spesielle er at de kobler den tyske innovasjonsbørsen Neuer Markt sammen med Nasdaq.
Les hva som skjer:
London og Frankfurt-børsene slår seg sammen
Nasdaq fusjonerer kanskje med Europa

Dette vil skape den største børsen og handelsplassen for aksjer i den såkalte "nye økonomien" som eksisterer i Europa. På sikt skal dette samarbeidet utvides slik at man kan etablere lignende handelssteder med samme plattform i andre markeder, som for eksempel Asia.

Stocknet, som har hatt ekspansjonsplaner i Sveige, lurer nå på om de skal kaste seg på bølgen med iX, og tilby sine kunder å hande på det største markedet i Europa. Alternativene er å gå for det norske og nordiske samarbeidet Norex. Her er blant annet Stockholm representert, et marked som lenge har vært i en særstilling hva gjelder "den nye økonomien."

- Vi skal h et strategimøte i neste uke for å se hva vi skal gjøre videre, forteller David Halten, daglig leder i Stocknet til digi.no. På dette møtet skal det avgjøres om Stocknet skal gi sine kunder tilgang til det britiske markedet, eller om de skal følge med strømmen til Stockholm. - Vi har to alternativer: Stockholm eller London/Frankfurt. Planene med Nasdaq er særlig interessante for oss, sier Halten.

Nasdaq og London/Frankfurt vil ha rundt 80 prosent av volumet for aksjer innenfor den nye økonomien. Bernt Bangstad, informasjonsdirektør ved Oslo Børs, forteller til digi.no at det nå blir hardere konkurranse mellom børsene. - Det er ingen som vil ha en monopolaktør, det er jeg sikker på, sier Bangstad som ser for seg de tre store, regionale børsene: Norex, iX og det tredje europeiske samarbeidet mellom Paris, Amsterdam og Brussel: EuroNext. Han vil ikke si noe om hvordan Oslo Børs vil forholde seg til iX og EuroNext, i og med at Norge er pådriver innenfor det nordiske Norex- samarbeidet, men han utelukker ikke at noe slikt vil skje.

- Det er gledelig med konkurranse, sier Bangstad som lover nye spennende indekser og selskaper når Norex-samarbeidet blir implementert. Da skal det være mulig for meglere ved Oslo Børs å kjøpe aksjer i Sverige eller Reykjavik, siden alle disse børsene vil ha det samme sett handelssystem.

At det vil bli færre internasjonale investorer, eller stor trekk av selskaper som vil fra Norge over på Nasdaqs lister har ikke Bangstad noe tro på. - Det er jo dette vi skal konkurrere om. Og der tror jeg vi lykkes bra, forteller Bangstad.

Til toppen