Stødig krypteringsprogram

F-Secure Desktop 2.0 virker bra gjennomført, men på en maskin med mange beskyttede filer tar det altfor lang tid bare å kjøre igang Windows. digi har testet Data Fellows' nye krypteringsprogram.

F-Secure Desktop 2.0 virker bra gjennomført, men på en maskin med mange beskyttede filer tar det altfor lang tid bare å kjøre igang Windows. digi har testet Data Fellows' nye krypteringsprogram.

Data Fellows' F-Secure Desktop 2.0 er enkel å installere. Programmet kommer på to disketter og det er bare å starte setup-programmet for å komme igang. Man må så velge katalog for installasjonen og filene blir kopiert over i løpet av et par minutter.

Så fort filene er kopiert, starter F-Secure Desktop Wizard som hjelper deg med å sette opp en sikkerhetsprofil for dine sikkerhetskrav. Her skal først man velge brukernavn og passord. Deretter må man velge mellom tre ulike overskrivingsmetoder som alle har ulik sikkerhet og hastighet.

Så skal man lage en krypteringskode. Denne genereres på bakgrunn av brukerens bevegelser med musen. Man får så beskjed om å lagre en backup-fil med koden på et sikkert sted.

Valget av hvilke filer som skal beskyttes gjøres ved hjelp en et "Utforsker-liknende" vindussystem kalt F-Secure Desktop Explorer. Man kan velge om filen automatisk skal dekodes ved oppstart, eller om den skal forbli kodet inntil du skal åpne filen manuelt. Man kan når som helst senere endre på hvilke filer som skal beskyttes.

Man kan velge mellom to krypteringsmetoder, Blowfish og 3DES. Ifølge Data Fellow er Blowfish en veldig rask og temmelig ny krypteringsmetode. 3DES er en moden og velrenommért algoritme, men den er temmelig tidkrevende. Begge metodene regnes som svært pålitelige og bortimot umulige å knekke.

Maskinen må så startes på nytt før programmet trer i kraft.

Ved oppstart av maskinen får man så beskjed om å skrive inn sitt brukernavn og passord. De beskyttede filene blir da dekodet. Hvis det er snakk om mange og store filer, vil denne prosessen ta sin tid. For mange vil denne ventingen være irriterende. Også når man avslutter Windows vil det ta mer tid enn før fordi F-Secure nå må kryptere filene som skal beskyttes.

Filene som ikke dekodes automatisk under oppstart, blir av filtypen .fff.. Hvis du dobbeltklikker med venstre mustast på disse, vil du bli spurt om brukernavn og passord. Deretter dekodes filen. Enkelt og greit.

Både manualen og programmet er på engelsk. Manualen er både detaljert og lettlest, men er nok ikke helt oppdatert i forhold til den den nye versjonen av programmet. Ihvertfall var det flere punkter i installasjonsprosessen som ikke var beskrevet i manualen. Installasjonsprogrammet beskriver likevel alternativene såpass godt at dette ikke skulle medføre noe problem.

Manualen inneholder ellers noen tips om hvordan skal velge gode passord og en bra beskrivelse av feilmeldinger som kan dukke opp.

Alt i alt virker F-Secure Desktop 2.0 bra gjennomført, men det medfører at oppstarten av operativsystemet går enda tregere. På en maskin med mange beskyttede filer, synes vi at alt for mye tid går bort bare for å få igang Windows. Noe av det som preger dagens datamaskiner er den lange oppstartstiden og de færreste ønsker å forlenge denne ytterligere.

Ifølge Cecilie Andersen, tekniker ved PDI Consult som distribuerer F-Secure i Norge, ligger forskjellen mellom den gratis Home & Education-utgaven og fullversjonen først og fremst i lisensen.

Til toppen