Stoler ikke helt på mobilen

Under halvparten av norske brukere anser mobilen som en sikker betalingskanal.

Stoler ikke helt på mobilen
MasterCard er bare én av en rekke aktører som jobber med betalingsløsninger for smartmobiler. Bilde: MasterCard

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) gjennomførte i april og mai i fjor en spørreundersøkelse om smartmobiler og nettbrett gjennom TNS Gallups aksesspanel. Undersøkelsen ble besvart av 1012 personer i aldersgruppen 18 år og oppover.

Rapporten, «Bruk av smarttelefon og nettbrett i den norske befolkningen», forteller stadig flere blir smartmobilbrukere. Andelen har vokst fra 57 til 74 prosent fra 2012 til 2013. Smartmobilandelen var høyest blant menn i 2012, men i 2013 har kvinnene gått forbi, til 75 prosent. Smartmobiltilgangen er omvendt proporsjonal med alderen. I den yngste gruppen, 18 til 29 år, har 90 prosent oppgitt at de har tilgang til en smartmobil. I aldersgruppen 60+ har andelen vokst fra 27 til 47 prosent i perioden.

Mobil betaling

Mange aktører satser nå på å gjøre smartmobilene til elektroniske lommebøker som kan brukes til betaling, uten bruk av fysiske kort eller kontanter. Som diagrammet nedenfor, er andelen som bruker smartmobilen til å betale for vare og tjenester så langt ganske begrenset. Selv kjøp av apper og innholdstjenester var det i fjor vår bare 38 prosent som hadde gjort det siste året. Jevnt over er de yngste brukerne ivrige til å handle med mobilen enn de eldre.

Andel av dem som eier/disponerer smartmobil som har betalt for ulike tjenester siste 12 måneder, oppgitt i prosent.
Andel av dem som eier/disponerer smartmobil som har betalt for ulike tjenester siste 12 måneder, oppgitt i prosent. Bilde: SIFO/Dag Slettemeås

Noe av problemet kan være knyttet til om brukerne stoler mobilen som betalingskanal. Undersøkelsen viser at det er en viss skepsis til dette i den norske befolkningen. Ikke mer enn 45 prosent av det spurte anser mobilen som en sikker/trygg betalingskanal. Dette er likevel en betydelig vekst fra 2012, da andelen var på 32 prosent. Kvinner er noe mer skeptiske enn menn, og skepsisen øker med alderen. Men andelen som mener at mobilen bør kunne brukes til alle betalinger, er uendret fra 2012 på 40 prosent.

På spørsmål om mobilen vil erstatte kontanter og kort i framtiden, svarer 38 prosent at de er enige eller helt enige i dette. Troen på dette er, kanskje litt overraskende, minst i den yngste aldersgruppe, bare 31 prosent, mens andelen er på over 42 prosent blant dem over 45 år. Andelen som tror dette vil skje, har økt med fem prosentpoeng siden 2012.

Andel blant dem som eier eller disponerer en smartmobil som opplever mobilen som en sikker/trygg betalingskanal, totalt og etter kjønn og alder.
Andel blant dem som eier eller disponerer en smartmobil som opplever mobilen som en sikker/trygg betalingskanal, totalt og etter kjønn og alder. Bilde: SIFO/Dag Slettemeås

Apper

Mulighetene til å laste ned og bruke apper er hovedårsaken til mange velger å anskaffe seg en smartmobil, men det er langt fra alle som er like ivrige på dette området. 30 prosent har bare installert mellom 1 og 9 apper, og 10 prosent har ikke installert noe i det hele tatt. Samtidig har 1 av 10 installert mer enn 50 apper på smartmobilen. Menn installerer i gjennomsnitt flere apper enn kvinner. I aldergruppen 60+ har 25 prosent av smartmobilbrukerne ikke installert noen apper på mobilen, utover appene som følger med. 38 prosent har bare installert mellom 1 og 9 apper.

Nettbrett

I motsetning til smartmobiler, deles ofte nettbrett mellom flere brukere i samme husstand. To av tre oppgir at ektefellen har tilgang til nettbrettet. I husholdninger som har barn, oppgir over 80 prosent at barna har tilgang til nettbrettet.

34 prosent av de spurte oppga at de eier et nettbrett, mens 12 prosent oppgir at de disponerer et nettbrett. Dette kan for eksempel være et nettbrett eid av ektefellen/samboeren eller foreldrene, men også av arbeidsgiveren. Men bare 14 av dem disponerer et nettbrett, oppgir at det er anskaffet av arbeidsgiver.

Det flere menn enn kvinner som eier nettbrett, mens andelen som disponerer dette er likt for begge kjønn. Aldersgruppen 30 til 44 år er den som i størst grad har tilgang til nettbrett, til sammen 60 prosent.

Appbruken på nettbrettene er klart preget av om man eier eller bare disponerer det. Brukerne som eier nettbrettet, er tydelig mer tilbøyelige til å installere flere apper på det. Hele 30 prosent av dem som bare disponerer et nettbrett, har aldri installert noen app på det. Blant dem som eier et nettbrett, er den tilsvarende andelen bare på 5 prosent.

Hvor ofte nettbrettet benyttes blant dem som eier/disponerer nettbrett. "Vet ikke"-gruppen er ikke tatt med i diagrammet.
Hvor ofte nettbrettet benyttes blant dem som eier/disponerer nettbrett. "Vet ikke"-gruppen er ikke tatt med i diagrammet. Bilde: SIFO/Dag Slettemeås

To av tre nettbretteiere bruker nettbrettet hver dag. Bare 8 prosent bruker det månedlig eller sjeldnere. 62 prosent av dem som disponerer et nettbrett, bruker det ukentlig eller oftere. Det er ingen store kjønnsmessige forskjeller i brukshyppigheten. Derimot er det helt klart at jo eldre brukerne er, desto hyppigere brukes nettbrettet. 67 prosent i aldersgruppen 60+ bruker nettbrettet daglig, mens andelen ikke er høyre enn 43 prosent i den yngste aldersgruppen, 18 til 29 år.

De aller fleste, 92 prosent., bruker nettbrettet på fritiden hjemme. 44 prosent bruker det på fritiden under reise. Bare fjorten prosent bruker det til jobbarbeid i hjemmet, mens en tilsvarende andel bruker det i jobbsammenheng under reise. Mens andelen som bruker nettbrettet til fritidssysler i hjemmet er så godt som lik for både kvinner og menn, er andelen som benytter det til jobb og/eller reise betydelig høyere blant menn enn blant kvinner.

    Les også:

Les mer om: