Stopper direktør-ansettelse

Regjeringen vurderer IT-direktoratets fremtid.

Stopper direktør-ansettelse
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H)utsetter ansettelsen av ny sjef for Direktoratet for forvaltning og IKT. Tiden skal blant annet brukes til å vurdere organiseringen av statens digitaliseringsarbeid. Bilde: Per Ervland

Direktoratet for forvaltning og IKT har siden sommeren stått uten en fast direktør, etter at Hans Christian Holte ble sjef for skatteetaten. Fornyingsminister Rigmor Aasrud rakk ikke å ansette en etterfølger før velgerne sendte henne og resten av Stoltenberg-regjeringen ut av regjeringskontorene.

I september ble det kjent at blant annet tidligere SV-politiker og statssekretær Roger Schjerva og Software Innovations innovasjonsdirektør Halvor Walla søkte jobben. Men siste nytt er at ansettelsesprosessen nå er satt i bero.

Bekrefter

Departementsråd Eivind Dale i Kommunal- og moderniseringsdepartementet bekrefter til digi.no at regjeringen har utsatt utnevnelsen av en ny direktør direktoratet.

– Ja, det stemmer. Man har valgt å fortsette med en midlertidig løsning, sier Dale til digi.no.

Tenkepause

Årsaken er at den ferske statsråden Jan Tore Sanner (H) nå vil gjøre en gjennomgang av det etatsapparatet som skal utføre statens arbeid med forvaltningsutvikling og digitalisering.

– Regjeringen har behov for en tenkepause, sier Dale som peker på at regjeringen er svært fersk.

– Difi vil bli videreført, men i hvilken form dette vil skje i så må vi komme tilbake, presiserer departementsråden.

Etter det digi.no erfarer skal alle de som søkte på stillingen som ny sjef i Difi blitt tilskrevet av rekrutteringsbyrået ISCO Group, der de har blitt orientert om at ansettelsesprosessen er satt i bero.

Store endringer

Allerede før Sanner ble kommunal- og moderniseringsminister i midten av oktober, var det klart at digitaliseringsarbeidet i staten vil bli kraftig reorganisert. Som digi.no kunne melde 30. august har statsminister Erna Solberg (H) store planer for dette området. Regjeringen valgte derfor å flytte fornyingsdepartementet inn under kommunal- og regionaldepartementet, for å skape en mer slagkraftig enhet.

Sanner har også tatt med seg tidligere Abelia-direktør Paul Chaffey (H) som statsekretær med ansvar for digitaliseringsarbeidet.

Det som kan bli aktuelt er å gjøre endringer i de underliggende etatene. Blant annet har Høyres tidligere moderniseringsminister Morten Andreas Meyer tatt til orde for å flytte Altinn sammen med Difi og Direktoratet for Økonomistyring (DSØ). Det skjedde her i digi.no tidligere i år.

Hvilke planer Sanner og Chaffey har for dette vites ikke. Chaffey har selv forhold seg taus om planer og visjoner, noe som er naturlig ettersom han nettopp tiltrådte sin stilling. Onsdag vil han imidlertid holde sitt første politiske innlegg om digitalisering i offentlig sektor. Det skjer på NOKIOS, som blir arrangert av NTNU i Trondheim denne uken.

Om han vil si noe om fremtidig struktur der vites ikke, men det er mye som tyder på at dette arbeidet er svært høyt på agendaen i regjeringsapparatet.

    Les også:

Les mer om: