Stopper ny Android-fragmentering

Google med viktig regelendring.

Stopper ny Android-fragmentering
Google forsøker nå å stoppe én av de to formene for fragmentering som Android-økosystemet er berørt av.

Det har vært snakket mye om Android og fragmentering siden plattformen begynte å bli populær. Fortsatt er det slik at 7 av 10 Android-brukere benytter den snart to år gamle Gingerbread-utgaven (2.3.x) eller enda eldre.

Det er flere årsaker til dette, men det er spesielt to som peker seg ut. Den ene er at mange håndsett er for dårlig utstyrt med maskinvare til å kunne kjøre nyere og mer krevende Android-utgaver på en skikkelig måte. Den andre er at leverandørene av enhetene ikke bryr seg om å tilby oppdateringer til billige eller eldre modeller.

Men det er også en annen form for fragmentering som har begynt dukke opp, nemlig at noen tar utgangpunkt i kildekode og utvikler den i en annen retning enn Google og Open Handset Alliance. Systemet i Amazons Kindle Fire er et eksempel på dette. Alibabas Aliyun et annet.

Google misliker dette sterkt og presset Acer til å droppe en planlagt modell basert på Aliyum.

For å gjøre det vanskeligere for nye aktører å gjøre det samme som Amazon og Alibaba, har Google nå endret betingelsene knyttet til Android SDK-en.

I de nye betingelsene sier punkt 3.4 at SDK-en (Software Developer Kit) ikke får brukes med mindre brukeren lover å ikke gjøre noe som kan føre til fragmentering av Android. Dette inkluderer deltakelse i å lage, promotere eller distribuere en SDK som er basert på den offisielle SDK-en.

Det betyr at de som ønsker å lage en ny «fork» av Android 4.2 eller nyere, også må lage sin egen SDK fra bunnen av.

Dette skal forøvrig være den første endringen av betydning i betingelsene for SDK-en siden 2009.

    Les også: