Stopper smitte fra bærebare PCer

Bærbare PCer skaper et virus-problem mange ikke tenker på, men Trend Micro har en løsning.

Bærbare PCer skaper et virus-problem mange ikke tenker på, men Trend Micro har en løsning.

I dag fokuserer de fleste bedrifter mest på forsvaret mot eksterne kilder. Er en maskin logget på som intern brukere, har man fri adgang. Et slikt system fungerer godt - dersom du bare har stasjonære maskiner.

Problemet oppstår når en bærbar maskin er tatt utenfor bedriften, smittet av virus og så logges på det interne nettverket igjen. Maskinen vil da raskt smitte resten av bedriften.

Poenget med Trend Micro Network VirusWall 1200 er å forebygge utbrudd av virus og ormer over det interne nettet.

Funksjonaliteten er tredelt:

  • oppsporing og blokkering av interne virus
  • begrensning av nettverkstilgang for sårbare enheter
  • overvåkning og identifisering av smittekilder med varsling av mulige angrep

Funksjonene er tilpasset det nye trusselbildet, der man gis kortere tid på å reagere, og der stadig flere bærebare PCer enheter vandrer mellom det interne nettet og andre nett, og direkte tilkopling til Internett. Til sammen skal den nye boksen bidra til å oppdage, forhindre og eliminere virusutbrudd samtidig som man minimerer forstyrrelsene for forretningen, heter det i beskrivelsen.

Til toppen