Stopper trolig ny Flash for iPhone-løsning

Ny iPhone OS-lisens tillater bare applikasjoner kodet med tre utvalgte språk.

Stopper trolig ny Flash for iPhone-løsning

Det er velkjent at Apple misliker Adobes Flash-teknologi og derfor ikke vil støtte den i iPhone OS, som også brukes av iPod Touch og iPad.

Adobe introduserte i oktober en løsning som gjør det mulig for Flash-utviklere å bruke sin eksisterende kode i iPhone-spesifikke applikasjoner. Løsningen er integrert i Flash Professional CS5, som skal lanseres om få dager.

Løsningen konverterer Flash-koden om til kompilert, systemspesifikk kode som Adobe i utgangspunktet mener vil være i henhold til kravene fra Apple.

Adobes Christian Cantrell kom nylig med en demonstrasjon av hvordan man med den samme koden kan lage programvare som kjøres på både Windows, Mac, Android, iPad, iPhone og som webapplikasjon, uten å måtte lage noe mer enn noen titalls kodelinjer.

Men Adam var ikke lenge i paradis.

I forbindelse med utgivelsen av betaversjonen av iPhone OS 4 SDK i går, har Apple endret de omfattende lisensbetingelsene for tredjeparts applikasjoner.

Bloggeren John Gruber skriver i et innlegg at paragraf 3.3.1 lisensbetingelsene har blitt endret fra:

3.3.1 — Applications may only use Documented APIs in the manner prescribed by Apple and must not use or call any private APIs.

til

3.3.1 — Applications may only use Documented APIs in the manner prescribed by Apple and must not use or call any private APIs. Applications must be originally written in Objective-C, C, C++, or JavaScript as executed by the iPhone OS WebKit engine, and only code written in C, C++, and Objective-C may compile and directly link against the Documented APIs (e.g., Applications that link to Documented APIs through an intermediary translation or compatibility layer or tool are prohibited).

Gruber og flere andre observatører tolker dette til at Adobes teknologi, men også flere andre, lignende løsninger for blant annet C#- og .NET-applikasjoner, ikke vil tillates fordi kildekoden til applikasjonen er skrevet i et annet språk enn dem Apple er komfortable med. Det er lite som tyder på at ytelsesargumentet, som Apple tidligere har brukt mot Flash, vil være gjeldende her.

Gruber konkluderer med at det Apple ikke ønsker er at andre skal definere rammeversjon for systemspesifikke iPhone-applikasjoner. I stedet forteller Apple her at dersom du vil skrive en systemspesifikk iPhone-applikasjon, så må den skrives spesifikt for Cocoa Touch. Om ikke får du skrive en webapplikasjon.

Apple skal ikke ha villet kommentere saken, men Adobe sier til Cnet News at selskapet er kjent med den nye teksten og at det vil studere situasjonen.

    Les også:

Les mer om: