Stoppes av karantene når de bytter jobb

Arbeidsgivere tyr oftere til karantene-klausuler for å holde igjen ansatte som bytter jobb.

Stoppes av karantene når de bytter jobb

Arbeidsgivere tyr oftere til karantene-klausuler for å holde igjen ansatte som bytter jobb.

Det er et særdeles stramt arbeidsmarked for tiden, og arbeidsgiverne vil ikke miste de ansatte de har. For å hindre det har det blitt utbredt med karanteneklausuler i ansettelsesavtalene som de ansatte må skrive under på når de begynner i et nytt selskap.

Hensikten er å hindre at en nøkkelperson går til en konkurrerende virksomhet, men ofte er avtaleklausulene så generelle at de kan brukes til å stoppe nærsagt enhver overgang.

Det fikk Vegar Forberg erfare da han sa opp jobben sin i TietoEnator for nesten et år siden.

- Da jeg skrev under tenkte jeg at "konkurrerende virksomheter" var selskaper av samme størrelse som TietoEnator, men etterhvert forsto jeg at de gjaldt så og si alt innen IT-bransjen, sier Vegar Forberg, til Dagens Næringsliv.

- Da jeg skrev under tenkte jeg at "konkurrerende virksomheter" var selskaper av samme størrelse som TietoEnator, men etterhvert forsto jeg at de gjaldt så og si alt innen IT-bransjen Han måtte derfor takke nei til en sjefsjobb i et mindre IT-selskap. Arbeidsgiveren holdt ham igjen i seks måneder, med lønn, i henhold til avtalen han skrev under da han begynte.

- Nå behandler jeg omtrent dobbelt så mange saker med disse spørsmålene involvert enn jeg gjorde for fire år siden. Tidligere gjaldt det kun personer i spesielt konkurranseutsatte stillinger. Nå finner man slike over hele fjøla, sier advokat Per Christian Rogdar, til Dagens Næringsliv.

Rogdar jobber blant annet med slike saker for interesseorganisasjonen Siviløkonomene. Han mener at de må komme en lov som krever at arbeidsgiver må dokumentere at de har en konkret begrunnelse for å holde igjen ansatte som sier opp.

    Les også:

Til toppen