Stoppet innovasjonsteam – lager blogg

– Vi må være åpne, sier Skatteetaten.

Stoppet innovasjonsteam – lager blogg

Rett før sommeren kuttet daværende skattedirektør, Svein Kristensen, innovasjonsteamet i Skatteetaten. Etter at digi.no kunne fortelle om at teamet ble oppløst meldte etaten via mikroblogg-tjenesten Twitter at de ville komme med noe i august.

Nyheten Skatteetaten da varslet var en blogg som blir sjøsatt i dag av den nye skattedirektøren, tidligere Difi-sjef Hans Christian Holte.

Å etablere en blogg er ikke et nytt og revolusjonerende grep. En rekke bedrifter har gjort det før, både for å øke sitt omdømme og for å bidra til «fornyelse».

– Det er flere som har meget gode erfaringer med å legge seg på en åpen linje. Vi håper dette skal skape engasjement og inspirasjon. Vi håper denne bloggen kan gi et bilde på hvordan vi jobber og hvordan vi tenker i skatteetaten, sier Holte som forteller at de kommer til å presentere sine planer både på nye tjenester og prosjekter de har løpende.

Når digi.no ber Holte trekke frem noen eksempler på hva Skatteetaten vil dele med offentligheten trekker han først frem arbeidet med moderniseringen av folkeregisteret. Det er kjent at skatteetaten må legge om personnummer-systemet. Dette er spådd å bli en gullgruve for IT-sektoren, ettersom endringer i det sentrale systemet vil få konsekvenser for alle som bruker personnummer i sine løsninger.

Hans Christian Holte ble i sommer ny skattedirektør. Han kom fra stillingen som direktør for Direktoratet for forvaltning og IKT.
Hans Christian Holte ble i sommer ny skattedirektør. Han kom fra stillingen som direktør for Direktoratet for forvaltning og IKT. Bilde: Marius Jørgenrud

Men skatteetaten vil også fortelle om nye brukergrensesnitt og planer de har for å tilrettelegge sine digitale tjenester best mulig for brukerne. Håpet er å få innspill fra nettopp de som bruker tjenestene, men også fra andre offentlige og private virksomheter som har både gode og dårlige erfaringer å dele.

Det er kommunikasjonsenheten i skattedirektoratet som vil ha det daglige ansvaret for bloggen, og Holte håper på at de vil klare å skape en digital møteplass som er preget av aktivitet og engasjement.

– Jeg håper dette vil skape en viss interesse, men vi må være tydelige på hvem vi henvender oss til, sier Holte.

Du kan selv sjekke den ferske bloggen her (OBS! Linken vil ikke være virksom før kl. 08.00 tirsdag morgen - da blir bloggen åpen for allmennheten)