Stor aktivitet rundt SMG

Etter at CHS Electronics' oppkjøpsplaner ble offentliggjort har det vært enorm aktivitet rundt SMG-aksjen på Oslo Børs. Nesten 17 prosent av den totale aksjeporteføljen ble omsatt i løpet av tirsdagen.

Etter at CHS Electronics' oppkjøpsplaner ble offentliggjort har det vært enorm aktivitet rundt SMG-aksjen på Oslo Børs. Nesten 17 prosent av den totale aksjeporteføljen ble omsatt i løpet av tirsdagen.

Totalt ble det omsatt mer enn 7,4 millioner SMG-aksjer tirsdag, noe som tilsvarer hele 16, 8 prosent av den totale porteføljen på drøyt 44 millioner aksjer.

Aksjene ble omsatt for mellom 19,- og 19,60 kroner, og det var tydelig at utålmodige investorer ikke akter å vente på tilbudet fra CHS på 20,50 kroner per aksje. Den store omsetningen skyldes også en rekke innløste opsjoner.

Foreløpig er det usikkert om det er blitt kjøpt store poster av aksjen, og om CHS har benyttet sjansen til å få aksjene billig nå framfor å vente til due diligence er gjennomført. Dersom dette er tilfelle, vil det bekrefte at selskapet er sikker i sin sak når det gjelder overtakelsen av SMG. Dette vil fjerne det som er igjen av usikkerhet rundt aksjen, og den vil trolig stige ytterlige noen øre.

Til toppen