Stor forskjell på mobil og fasttelefon-bruk

Mobiltelefonen tar over mer og mer, men vi bruker den på en helt annen måte enn fasttelefonen, viser tall fra Telenor.

Et fersk studie Telenor har gjennomført, avslører store forskjeller i bruken av mobilen og fastlinje-telefonen. Rapporten viser at fasttelefonen er et annet sosialt ritual; Det er i fasttelefonen nordmenn har de sosialt mest verdifulle samtalene. En mobilsamtale begynner typisk med "Hvor er du?", mens en fasttelefonsamtale typisk begynner med "Hvordan har du det?"

Telenor forteller at særlig i julen øker bruken av fasttelefoni på grunn av "nordmenns trang til å dyrke familie- og vennekontakter". Telenors studie viser ellers:

  • En gjennomsnittlig fasttelefonsamtale er 5,6 minutter lang, kveldssamtalene varer betraktelig lenger
  • En mobiltelefonsamtale er gjennomsnittlig 2,3 minutter lang
  • Det typiske fasttelefon-ritualet for privatpersoner er en 30 minutters samtale mellom klokken 19 og 22 om kvelden
  • Menn beskriver sine lange fasttelefonsamtaler som nytte - og pliktsamtaler. De peker på at lange telefonsamtaler er en utpreget kvinnehobby, men innrømmer i stor grad at de har slike samtaler selv
  • I fokusgruppene forteller mange kvinner at deres lange fasttelefonsamtaler inneholder mye informasjon som gjerne defineres som sladder, men at sladder for dem er viktig informasjon.
Til toppen