Stor forskjell på nedetid i nettskyen

Minst én av de tre store har et betydelig forbedringspotensial.

Stor forskjell på nedetid i nettskyen
Til tross for svært optimaliserte datasentraler er det ingen av nettskyleverandørene i den omtalte målingen som ikke har hatt nedetid det siste året. Bilde: Google

Tilgjengelighet er for mange en viktig faktor når man skal velge en offentlig nettskytjeneste. Gigaom omtaler i en artikkel en tjeneste fra CloudHarmony som har registrert tilgjengeligheten til ulike deler av nettskytjenestene til en rekke leverandører det siste året. Dette inkluder også tjenestene til Amazon, Google og Microsoft.

Sammenligner man oppetidstallene for tjenestene til de tre nevnte selskapene, ser man er det er klare forskjeller i hvor tilgjengelige de ulike tjenestene er. Samtidig understrekes det at undersøkelsen har visse svakheter eller forbehold som gjør at noen typer nedetid ikke har blitt registrert, samt nedetid som ikke er representativ for alle deler av tjenesten. Men hvordan dette henger sammen, ser man tydelig dersom man studerer de detaljerte tallene.

Vi har valgt å fokusere på to typer nettsky-tjenester som tilbys av alle de tre nevne selskapene, nemlig IaaS (Infrastructure as a Service) og lagring. CloudHarmony måler også oppetid for andre tjenester, inkludert PaaS (Platform as a Service), DNS og CDN (Content Delivery Network). Av de tre er det bare Googles PaaS-tjeneste, AppEngine, som er registrert, mens DNS og CDN er litt på sidelinjen i denne sammenheng.

IaaS

Innen IaaS, som i de fleste tilfeller omfatter virtuelle servere, er det helt klart Amazons EC2 som har minst nedetid. Totalt for de ni regionene hadde tjenesten en nedetid på 1,99 timer, eller i gjennomsnitt 13,28 minutter for den enkelte region. Flere av regionene hadde ikke nedetid i det hele tatt, mens den mest utsatte regionen var utilgjengelig i 23,5 minutter, fordelt på seks tilfeller. Totalt opplevde de ni regionene elleve tilfeller av nedetid.

Hos Google, som bare har tre regioner med Google Compute Engine, var den totale nedetiden på 2,74 timer. Mens én av de tre regionene, den amerikanske, ikke hadde nedetid i det hele tatt, var det til sammen 53 tilfeller av nedetid ved de to andre regionene. I gjennomsnitt var nedetiden per region på 54,7 minutter.

Microsoft Azure Virtual Machines kommer ikke spesielt heldig ut i denne målingen. Selskapets 13 regioner opplevde til sammen 101 tilfeller av nedetid, senest i går. I alt var én eller flere av regionene nede i 42,65 timer, i gjennomsnitt 3,28 timer. Samtlige regioner hadde nedetid, og minimum 48,35 minutter. Én av regionene var nede i hele 13,16 timer, fordelt på elleve tilfeller.

Den registrerte nedetiden til de nettskybaserte infrastruktur-tjenestene til Amazon, Google og Microsoft de siste 365 dagene.
Den registrerte nedetiden til de nettskybaserte infrastruktur-tjenestene til Amazon, Google og Microsoft de siste 365 dagene. Bilde: CloudHarmony

Lagring

Ser man på de rene lagringstjenestene til de tre selskapene, er det Google Cloud Storage som kommer best ut. Selskapets ti regioner hadde til sammen fem tilfeller av nedetid, totalt på 5,73 minutter og i gjennomsnitt 34,4 sekunder. Bare tre av de ti regionene var berørt av nedetiden, og regionen med mest nedetid var utilgjengelig i 3,5 minutter det siste året.

Amazons ni S3-regioner opplevde til sammen 22 tilfeller av nedetid. Totalt varte dette i 2,67 timer, i gjennomsnitt 17,81 minutter per region. Seks av regionene hadde ingen nedetid, men én var utilgjengelig i til sammen 2,6 timer fordelt på 20 tilfeller. De to andre regionene var nede maksimalt 2,25 minutter det siste året.

Selv om to av Microsofts 13 Azure Object Storage-regioner ikke hadde noen nedetid, så er det flere som hadde nedetid på over to timer. Verstingen var nede i 2,21 timer, fordelt på 76 tilfeller. Totalt opplevde lagringstjenesten 136 avbrudd, i gjennomsnitt 50,05 minutter per region og til sammen 10,85 timer.

Den registrerte nedetiden til de nettskybaserte lagringstjenestene til Amazon, Google og Microsoft de siste 365 dagene.
Den registrerte nedetiden til de nettskybaserte lagringstjenestene til Amazon, Google og Microsoft de siste 365 dagene. Bilde: CloudHarmony

Merk at tallene som er oppgitt over, er et oppdatert øyeblikksbilde for de siste 365 dagene, så oversikten til CloudHarmony kan ha endret seg betydelig etter at denne artikkelen ble skrevet.

Som nevnt har CloudHarmony målt tilgjengeligheten til en mengde andre offentlige nettskytjenester, hvorav i alle fall noen IaaS-tilbydere har hatt betydelig mindre nedetid enn de tre nevnte. Det er både fordeler og ulemper med å velge en stor leverandør, framfor en liten, så målingen gir alene ikke noe svar på hvilken leverandør man bør velge.

Les mer om: