Stor forskjell på nordiske internett-kunder

Norske internettkunder leser og blar lite på Internett - rett inn, kjøp og avslutt. Dessuten har norske Internett-handlere høyere utdannelse enn i våre naboland.

Norske internettkunder leser og blar lite på Internett - rett inn, kjøp og avslutt. Dessuten har norske Internett-handlere høyere utdannelse enn i våre naboland.

En fersk undersøkelse internett-butikkjeden Boxman har gjennomført avdekker store forskjeller mellom hvordan kunder i de nordiske landene bruker Internett.

Hele 4.000 kunder i de fire nordiske landene har fylt ut undersøkelsen, noe som gjør Boxman-undersøkelsen til en av mest omfattende sammenligningen av Internett-handel i Norden. Boxman er en av de ledende norske og nordiske Internett-butikkene med 40.000 faste norske kunder.

Generelt viser undersøkelsen at norske kunder er enda mer nyttefokusert enn sine svenske, danske og finske kollegaer. Norske kunder går rett inn, kjøper og kobler seg av igjen. Blant annet understrekes dette av at nordmenn sjelden avbryter en handel. De har også meget høyt gjennomsnittlig utdannelsesnivå - så mange som annenhver har universitets-utdannelse. I resten av Norden variere andelen mellom 21 og 32 prosent.

Norske kunder skiller seg også ut ved at de i høyere grad kommer tilbake til Boxman etter at de har vært innom en gang. De norske kundene er innom rundt en gang i uken og når de er innom handler de. Særlig svenskene blar mye, men handler sjeldent, forteller Helge T. Zimmer, som overtar som administrerende direktør i Boxman Norge etter at Marianne Løvdal går ut i permisjon.

- Alt dette bekrefter trenden de generelle trenden for forskjeller mellom de nordiske landene. Nordmenn liker å være sikre på at de behersker nye tjenester og varer i før de tar dem i bruk, men da blir de også raskt faste brukere, forteller trend-rådgiver Paal Fure fra konsulentbyrået Bengal.

Generelt er nordmenn også de mest nyttefokusert - de bruker kortest tid på å finne de skal ha og avslutte. Undersøkelser fra USA viser at amerikanske Internett-brukere tar seg bedre tid enn europeiske fordi man i USA sjelden betaler lokale tellerskritt for oppkoblingen mot Internett-leverandøren.

Til toppen