Stor-innkjøp av servere utsatt

EDB Business Partner-sjef Endre Rangnes skal handle servere på vegne av Telenor, men nå er innkjøpet utsatt kraftig.

EDB Business Partner-sjef Endre Rangnes skal handle servere på vegne av Telenor, men nå er innkjøpet utsatt kraftig.

Telenor har lenge arbeidet med sine planer om å effektivisere sin IT-drift. Etter halvannet års vurderinger, inngikk Telenor ikke helt overraskende en avtale om outsourcing til EDB Business Partner, et selskap Telenor eier halvparten av.

Dermed er en thriller avgjort og en gjenstår. Telenors reorganisering omfatter mange elementer - selskapet har for mange IT-ansatte, for mange driftssentere og ikke minst for mange servere. En opptelling høsten 2002 viste at selskapet hadde 4200 primært mindre Windows-servere.

Dette skal effektiviseres gjennom til et system med langt færre servere – dette vil blant annet redusere administrasjonsjobben og personalkostnadene. Denne type oppryddinger kalles serverkonsolideringer.

De store serverleverandørene har derfor lenge vært i samtaler med Telenor om salg av større server-løsninger. Ryktene tilsier at IBM og HP skal ha sittet igjen i finalen, men denne proessene er nå stoppet, kan digi.no røpe.

- Telenor har vært i dialog med leverandører om løsninger, men da vi fikk kontrakten nullstilte prosessen seg, forteller Reidar Gjærum, informasjonsdirektør i EDB Business Partner, til digi.no.

Tidligere ble det sagt at det ville ta seks til åtte uker etter at Telenor/EDB-kontrakt ble inngått før det kom noen avklaring på den store server-kontrakten.

Men nå bør IBM og HP slippe pusten – det vil ikke skje noe på lenge og kontrakten trenger ikke å bli så stor.

- Vi skal ta en komplett gjennomgang av EDBs øvrige IT-systemer og serverpark for å vurdere behov og muligheter, forteller Gjærum til digi.no. I dette arbeidet må vi ta en total beskrivelse av systemene og så bearbeide dette.

Dette skal EDB gjøre for å sikre seg at Telenor-serverne ikke blir stående som et isolert miljø, men kan utnyttes sammen med øvrig serverpark. EDB har i dag Norges største park av IBM stormaskiner, men Gjærum bekreftet på direkte spørsmål at selskapet også har utstyr fra HP.

Gjærum forteller derfor at gjennomgangen og beslutningen om nye innkjøp vil ta lengre tid. Når digi.no estimerer ”over sommeren” overfor Gjærum, bekrefter han dette som sannsynlig.

Samtidig demper han leverandørenes forventninger til størrelsen på kontrakten som kommer.

- Innkjøpet vi skal gjøre er kanskje ikke så enormt, påpeker han.

Til toppen