Stor interesse i boligbyggelagene for Telenor-rabatter

Nesten to tredeler - nærmere 200.000 andelseiere - tilsluttet NBBL, OBOS og USBL har sluttet seg til rabattavtalene med Telenor.

Nesten to tredeler - nærmere 200.000 andelseiere - tilsluttet NBBL, OBOS og USBL har sluttet seg til rabattavtalene med Telenor.

Konkurransetilsynet har - som digi.no skrev torsdag - varslet inngrep mot avtalen som Telenor har inngått med boligsammenslutningene NBBL, OBOS og USBL. Avtalen sikret husstander i de tre boligbyggelagene en grunnrabatt på samtaler på 600 kroner, og i tillegg kommer rabatter på telefonregninger som overstiger 4000 kroner. Avtalene løp for tre år av gangen, med mulighet til å reforhandle hvert halvår.

En ringerunde som digi.no har gjort til de tre boligbyggelagene viser at det har vært stor interesse for rabattavtalen med Telenor. Faktisk har nesten 200.000 av de 330.000 andelseierne som er knyttet til de tre lagene allerede meldt inn ønske om å inngå avtale med Telenor. Men økonomidirektør i NBBL, Jan Myhr, sier til digi.no at en regner med at så å si alle vil knytte seg til avtalene etterhvert som alle borettslagene får gjort sine nødvendige vedtak.

Vel 125.000 av NBBLs 240.000 andelseiere har sluttet seg til avtalen allerede. I OBOS forventes en oppslutning om avtalen på rundt 90 prosent, mens litt over halvparten av USBLs andelseiere så langt har knyttet seg til avtalen via sine borettslag.

Til toppen