Stor investeringsvilje på trådløs kommunikasjon

En IDC-analyse viser at norske bedrifter satser stort på trådløs kommunikasjon.

En IDC-analyse viser at norske bedrifter satser stort på trådløs kommunikasjon.

IDC har gjort en undersøkelse blant 600 nordiske selskaper med over 500 ansatte.

Etter mange års prat, er bedrifter i dag besluttsomme på å investere i mobile løsninger som UMTS (neste generasjons GSM) og trådløs kommunikasjon.

60 prosent sier at mobile løsninger er nødvendig for at de skal kunne være konkurransedyktige.

- Nordiske selskaper har en klar forståelse av hvilke konkurransefortrinn mobile løsninger gir, sier den nordiske rådgiveren i IDC, Mette Ahorlu.

Nær sagt alle de nordiske selskapene som ble spurt planlegger å utstyre sine medarbeidere med trådløs kommunikasjon enten fra hjemmet eller håndholdte enheter. Halvparten uttrykte at det er en nødvendighet at ansatte har kontinuerlig aksess til epost og kalender.

Når det gjelder satsningen på trådløs kommunikasjon er det svenskene og finnene som satser tyngst på GSM/UMTS, men Norge utmerker seg ved å være det mest WLAN-ivrige av de nordiske landene, med Danmark hakk i hæl.

Ifølge IDC er det Norge som har flest offentlige WLAN-soner.

WLAN (wireless local area network) er blitt vanlig på offentlige samlingssteder som flyplasser, jernbanestasjoner, hoteller og restauranter. Alt som trenges er en bærbar PC med installert WLAN-kort for å komme inn på Internett.

WLAN kan få en stor utbredelse i skolesammenheng, der elever kan komme på nett uten bry med kabler og andre duppeditter.

43 prosent av de norske bedriftene som er spurt sier at de enten har WLAN internt i bedriften eller planlegger å anskaffe seg det i nær fremtid.

IDC framholder at WLAN-teknologi foreløpig i liten grad spiller sammen med andre trådløse løsninger som GSM eller UMTS (3G). Utfordringen framover vil bli å finne integrerte løsninger mellom de ulike typer mobile teknologier fremover.

Cisco Norge bekrefter at det er WLAN-feber i Norge. Til tross for prispress har selskapet hatt en solid vekst i WLAN-omsetningen det siste året. Både bedrifter og privatpersoner vil ha WLAN.

Til toppen