Stor oppdatering av populært skriptspråk

Versjon 5.0 av skriptspråket PHP er klar. PHP benyttes først og fremst for å generere websider.

Versjon 5.0 av skriptspråket PHP er klar. PHP benyttes først og fremst for å generere websider.

Den største oppdateringen på lenge til skriptspråket PHP er klar. PHP er en viktig del i de såkalte LAMP-systemene, som svært ofte benyttes for å sette opp rimelige og effektive webservere. LAMP er en forkortelse for Linux, Apache, MySQL og PHP, og består av nettopp disse komponentene.

Blant de viktigste nyhetene i PHP 5 er Zend Engine II. Denne inkluderer en rekke nye egenskaper, ikke minst en helt ny objektmodell som skal gi bedre ytelse og mer funksjonalitet.

XML-støtten er blitt skrevet helt om i PHP 5. Alle utvidelser er nå fokusert rundt libxml2-biblioteket, som opprinnelig er skrevet for det grafiske brukergrensesnittet Gnome, men som har vist seg å være svært flyttbart og som dermed fungerer sammen med lang rekke operativsystemer.

En ny SimpleXML-utvidelse for å få tilgang til og å manipulere XML som PHP-objekter. Dette kan også knyttes til DOM-utvidelsen og omvendt.

En ny MySQL-utvidelse som kalles MySQLi. Denne støtter MySQL 4.1 og nyere, og inkluderer et objektorientert grensesnitt i tillegg til det tradisjonelle grensesnittet. I tillegg støtter det mange nye MySQL-egenskaper, blant annet "prepared statements".

Inkludert er også SQLite, en lettvekts databasemotor som støtter databaser som er inntil 2 terabytes store.

I tillegg skal blant annet streams har blitt klart forbedret.

Mer informasjon, kildenkoden, samt ferdigkompilerte filer, finnes på PHP.net.

Til toppen