Stor oppgradert Oracle 10g

Ett år etter lanseringen av 10g-databasen, klargjør Oracle en vesentlig oppgradering.

Ett år etter lanseringen av 10g-databasen, klargjør Oracle en vesentlig oppgradering.

Den første utgaven av 10g-databasen til Oracle ble kunngjort i fjor, og har vært på markedet siden februar. På det store kundearrangementet Oracle Open World i San Francisco – 25.000 deltakere – kunngjøres Release 2 av 10g-utgaven av databasen. 10gR2 vil være i salg fra månedsskiftet januar-februar, heter det.

– Det er selvfølgelig en langt mindre overgang fra 10gR1 til 10gR2 enn fra 9i til 10g, understreker Oracles utviklingssjef for databaser Andy Mendelsohn. – Hovedtemaet er det samme: overgang til grid, for lagring, database og applikasjonstjener.

Hos Oracle betyr grid at man samler ressurser i spredte servere og lagringsenheter, og gjør dem tilgjengelig for applikasjoner gjennom en slags ressursfordeler, hos Oracle kalt Grid Control, på samme måte som i en stormaskin.

Den grunnleggende fordelen er at maskinvaren er standard x86- eller Itanium-servere og følgelig rimelig, og at man kan skalere opp og løpende omfordele ressurser etter behov. Database, mellomvare og applikasjoner installeres ikke på en og en maskin, men på hele gruppen av servere.

– Det er tre ting som karakteriserer denne teknologien: høy kvalitet, lave kostnader og enkel drift, mener Mendelsohn.

For lagring innebærer grid blant annet at man kan dra nytte av både dyre og rimeligere ressurser i et fellessystem, organisert slik at informasjonen som mange ønsker tilgang til lagres på de raskeste enhetene, mens eldre informasjon som man ikke trenger så ofte, forskyves til langsommere og rimeligere enheter. I datasjargongen heter dette enkle prinsippet «information lifecycle management» eller «livsløpsstyring for informasjon».

– Man kan gjerne dele lagringsbehovet i tre nivåer, det helt aktuelle, det mindre aktuelle, og det historiske, sier Mendelsohn. – Vi driver mye kundeskolering på dette feltet. I 10gR2 er den automatiserte lagringshåndteringen forbedret, slik at databasen kan ta over hele oppgaven med å fordele lagringen.

Funksjonen går under akronymet AMS («automated storage management») og kan brukes til å styre databasen tvers gjennom hele klyngen av maskinvare. Altså «utvidet virtualisering av lagring».

– I 10gR1 introduserte vi teknologi for automatisk sikkerhetskopiering i databasen. I 10gR2 er dette utvidet, slik at databasen ikke bare sikkerhetskopierer til disk, men også til tape. Denne egenskapen skalerer oppover til installasjoner med et par hundre servere. Over det trenger du fortsatt dedikerte tredjeparts løsninger.

10gR2 har også utvidet den automatiske fjernspeilingen mellom lagringssystemer med evnen til automatisk å oppdage når katastrofen inntreffer på primærlokasjonen.

– Da får vi «failover» automatisk i løpet av sekunder, og for brukerne går alt som før.

Databaser lagrer informasjon i åpen lesbar form, og for spesielle behov har man måttet bygge kryptering inn i applikasjonene dersom man har hatt spesielle behov for å verne om følsom informasjon.

– En av de viktigste nyhetene i 10gR2 er integrert transparent kryptering. Du kan kreve at en tabell lagres kryptert, slik at ingen vil kunne lese informasjon ved å snoke seg forbi systemet. Du behøver ikke gjøre noen ting med applikasjonen.

Oracle har som visjon at databasen skal kunne ta seg av også ikke-strukturert informasjon som tekstdokumenter og regneark.

– Dette er viktig, fordi mesteparten av informasjonen i en bedrift lagres utenfor databasen. I 10gR2 tar vi noen små skritt i retning denne visjonen, for eksempel ved å være den første kommersielle databasen til å støtte XML Query, et enkelt spørrespråk for folk som ikke kan SQL. XML Query er under spesifisering i W3C, og blir antakelig ferdig mot slutten av 2005. Den er allerede ganske stabil, og vi har implementert en stor delmengde av den i 10g R2.

Flere Oracle-kunder har opplevd problemer med å installere klyngeteknologien RAC (Real Application Cluster) fordi de har gjort feil i sammensettingen av maskinvaren, og opplevd at programvareinstallasjonen går i stå.

– Det er nå løst gjennom «Cluster Verification Utility» som du kjører når de mener maskinvaren er klar. Har du gjort feil, vil det bli oppdaget, og du kan rette opp før de tar fatt på den grunnleggende installasjonen.

På driftssiden tilbyr 10gR2 et visualiseringsverktøy slik at du kan få griden grafisk framstilt. I forlengelsen av det kan du sette opp et dashbord for tjenester, som løpende viser hvilket tjenestenivå som faktisk leveres til enhver tid.

Oracle hevder også å ha gjort et gjennombrudd innen sorteringsalgoritmer, at dette har klart merkbare følger for grunnleggende operasjoner som indeksering.

Ikke-programmerere med tilgang til en Oracle-installasjon vil kunne glede seg over et enkelt utviklingsverktøy kalt HTML DB Release2.

– Det lar deg utvikle små databaseapplikasjoner fra nettleseren, som du seinere kan fordele til andre. Modulene for dokumentasjon og online hjelp er utvidet. Og du har full tilgang til for eksempel databasens nye integrerte kryptering.

På slutten av seansen stiller digi.no spørsmål om hva slags rom det er for videre forbedringer.

– Vi vil fortsette satsingen innen grid, hvor det er ganske mye å gjøre. Å automatisere driften av gridsystemer på bedriftsnivå er en langsiktig utfordring. En annen utfordring er å gjøre databasen bedre til å håndtere alle slags informasjon. Vi vurderer videre flere måter å automatisere for eksempel implementering av offentlige regelverk, direkte i databasen.

    Les også:

Til toppen