Stor sikkerhetsfiks

Microsoft skal fjerne en rekke sårbarheter.

Stor sikkerhetsfiks

Microsoft skal fjerne en rekke sårbarheter.

Microsoft kommer i kveld til å utgi åtte sikkerhetsbulletiner med tilhørende sikkerhetsfikser. Hver av sikkerhetsfiksene fjerner én eller flere sårbarheter i selskapets programvare.

Over halvparten av oppdateringene fjerner sårbarheter som åpner for fjernkjøring av vilkårlig kode. De øvrige tar vekk sårbarheter som åpner for tjenestenektangrep (DoS) eller heving av privilegier.

Sårbarhetene har blitt funnet i forskjellige Microsoft-produkter og komponenter av disse. Dette inkluderer ulike Windows-versjoner, men ikke alle versjoner er berørt av samtlige sårbarheter.

To kritiske oppdateringer som berører samtlige Windows-versjoner, fjerner sårbarheter i henholdsvis DirectX 8 og 9, og Internet Explorer 6 og 7. Det virker dog ikke som om Internet Explorer 8 er berørt.

I tillegg er også Excel 2000 og nyere, inkludert Mac-versjonene, berørt av én eller flere alvorlige sårbarheter.

Det samme gjelder også Microsoft Forefront Edge Security.

Til toppen