Stor spenning rundt Tandberg Data

Det er relativt stor uenighet blant analytikerne hva man kan vente av Tandberg Data når halvårstallene legges fram tirsdag morgen. Den skyhøye kursen på aksjen indikerer likevel at det forventes mer enn gode tall.

Det er relativt stor uenighet blant analytikerne hva man kan vente av Tandberg Data når halvårstallene legges fram tirsdag morgen. Den skyhøye kursen på aksjen indikerer likevel at det forventes mer enn gode tall.

Tandberg Data kursen har gått i været den siste tiden, og det er derfor knyttet stor spenning til resultatene som kommer i morgen. De 4 analytikerne digi snakket med hadde en forventningsverdi (gjennomsnitt) på omsetningen på NOK 212, 2 millioner, for driftsresultatet på NOK 12,2 millioner og resultat før skatt på NOK 14,1 millioner. Standardavviket var henholdsvis 7,8; 1 og 1,45 for de tre verdiene. Spredningen på omsetnings-estimatene, var på hele 25 millioner - fra 200 til 225 millioner

Samtlige analytikere mente at resultat før skatt ville være høyere enn driftsresultatet grunnet den gunstige dollarutviklingen. Det er likevel også stor usikkerhet knyttet til hvor mye denne ekstrainntekten vil være. De mest pessimistiske mente denne ville utgjøre NOK 1,1 million mens analytikeren som spådde den største valutagevinsten regnet med at den ville ligge på rundt NOK 3 millioner.

En gjennomgående trend blant analytikerne syntes å være troen på at det vil bli offentliggjort en større kontrakt i morgen, men det råder fortsatt usikkerhet om hvilken kunde Tandberg Data har kapret. digi har tidligere referert et rykte i markedet som sier at Tandberg Data er i kontraktsforhandlinger om en OEM-avtale med Compaq, men det har ikke kommet signaler på at det er denne kontrakten som vil bli offentliggjort i morgen.

- Jeg tror ikke Compaq kommer i morgen, den kontrakten kommer eventuelt senere. Jeg tror likevel vi kan vente at selskapet har inngått kontrakter med en mindre aktør, sier en av analytikerne til digi.

Vi venter i spenning...

Til toppen