Stor tevling innen små databaser

Små terminaler krever at databaseleverandørene krymper sine klienter. Sybase var først ute. Microsoft, Oracle og IBM har nettopp meldt seg på racet.

Små terminaler krever at databaseleverandørene krymper sine klienter. Sybase var først ute. Microsoft, Oracle og IBM har nettopp meldt seg på racet.

Erkjennelsen er ikke ny. Den ligger til grunn for satsningen til det norske selskapet Birdstep Technology, som i mars undertegnet en avtale med det amerikanske selskapet Wind River Technology, med tanke på utvikling av ny funksjonalitet innen flere typer integrerte systemer.

Blant de etablerte leverandørene har Sybase i flere år profilert seg som leverandør av kompakte databaser til "mobile and embedded computing".

Mandag kunngjorde Oracle og IBM at også de ville levere produkter til dette markedet. Onsdag fikk de følge av Microsoft.

Hos IBM har Lotus en tid tilbudt produkter som gjør det mulig å nytte Notes på Palm og tilsvarende enheter. Den siste kunngjøringen gjelder to krympede varianter av DB2: DB2 Satellite Edition for bærbare PC-er under Windows 95-NT, og DB2 Everywhere for Windows CE og PalmOS. Den første legger vekt på lokal replikering, mens den andre er for å holde kontakt med sentrale DB2-baser, samt Microsoft Exchange og Lotus Notes. Begge er under betatesting med tanke på slipp "seinere i år".

Oracle 8i Lite blir tilgjengelig i juni, for bærbare PC-er, håndterminaler og mobiltelefoner, med egenskaper som replikering og synkronisering. Tre brukergrupper er pekt ut:

  • Bærbare PC-er der arbeidet gjøres frakoplet, og man kopler seg til basen for oppdatering og synkronisering
  • Integrerte applikasjoner for fra to til ti brukere
  • Brukere av Palm- og CE-apparater, samt mobiltelefoner, der poenget er å holde kontakt og gjerne også ha tilgang til Internett.

Oracle kjører et prosjekt kalt Project Panama der hensikten er å tilby teknologi som automatisk tilpasser vanlige websider til små skjermer på mobile enheter.

På TechEd-konferansen i Dallas, Texas, neste uke - beregnet på utviklere - vil Microsoft kunngjøre Microsoft Data Engine for Visual Studio 6.0, et verktøy for å utvikle SQL 7.0-applikasjoner til mobile terminaler. Verktøyet vil sannsynligvis tilbys gratis til nedlasting over Internett. Det karakteriseres som en databasemotor, fri for styringsverktøy og andre egenskaper. Poenget er å la utviklere nedfelle databaser i sine applikasjoner, og koordinere mot sentrale databaser under SQL Server.

Til toppen