Storaksjon mot barnepornografi

I løpet av de to siste døgn har politiet i hele landet gått til aksjon mot rundt 160 nordmenn.

I løpet av de to siste døgn har politiet i hele landet gått til aksjon mot rundt 160 nordmenn.

Det skriver Kriminalpolitisentralen (Kripos) i en pressemelding.

Resultatet er store beslag av barnepornografisk materiale i det som blir betegnet som den største samordnede aksjonen i sitt slag her i landet.

Både Kripos og Økokrim er involvert i analyse av harddisker og andre elektroniske lagringsmedier. I det beslaglagte materialet inngår PC-utstyr, video og bilder som dokumenterer grove seksuelle overgrep mot barn. En stor andel av de siktede har allerede erkjent befatning med barnepornografisk materiale i politiavhør.

I flere av sakene avdekkes nye forhold og andre personer, men det vil ta tid før alle beslag er ferdig analysert. Det skriver Kripos i meldingen.

Med ett unntak, har alle landets politidistrikter deltatt i aksjonen. Aksjonen er iverksatt på bakgrunn av et omfattende etterforsknings- og analysearbeid ved Kripos, som har samordnet innsatsen og samarbeidet med utenlandske politimyndigheter.

Tidligere har det kommet fram at det amerikanske føderale politiet, Federal Bureau of Investigation (FBI), har vært involvert i internasjonale aksjone for å slå ned på denne type pornografi, blant annet i Norge.

Førstestatsadvokat Inger Marie Sunde ved Økokrim opplyser at Politiets Datakrimsenter har vært behjelpelig med å samle bevis og står for analyse av de innsamlede dataene.

Informasjonssjef Jan Tore Knutsen ved Kripos ønsker ikke å kommentere om FBI har vært involvertt i denne aksjonen og vil ikke si noe ytterligere om saken før pressekonferansen som avholdes klokken 17 i dag i Kripos' lokaler.

Til toppen