– Storbanker drukner i egen IT

Lønnsomheten svikter over et visst omsetningsnivå.

– Storbanker drukner i egen IT
Bankenes lønnsomhet faller kraftig i det årsomsetningen overstiger 10 milliarder dollar, ifølge Gartner. Bilde:

I finanskrisen dukket uttrykket «too big to fail» opp for å beskrive banker som var for store til at samfunnet kunne la dem gå dukken, selv om de i praksis var konkurs og burde, etter klassisk kapitalistisk teori, overlates til å steke i sitt eget fett.

I en ny rapport peker analyseselskapet Gartner på den andre siden av denne medaljen: De feteste bankene er også for store til å lykkes økonomisk.

Opptil en årsomsetning på 1 milliard dollar øker bankenes lønnsomhet. Mellom 1 og 10 milliarder dollar i årsomsetning er lønnsomheten bare marginalt bedre enn for banker med en årsomsetning mellom en halv og en hel milliard dollar. Over 10 milliarder dollar i årsomsetning er lønnsomheten lavere enn for institusjoner med en årsomsetning fra en kvart til en halv milliard dollar.

Årsaken er at stordriftsfordelen undergraves av stadig økt IT-kompleksitet, skriver Gartner. Megabankene drukner bokstavelig talt i egen IT.

I rapporten Banks That Are 'Too Big to Fail' Are Also Too Big to Succeed (pdf, 11 sider) tilskrives utfordringen en ny «lov», «the law of diminishing IT returns», eller «loven om minkende IT-avkastning».

Det empiriske materialet er oppsummert i denne tabellen:

Nøkkelindikatorer i banker og finansinstitusjoner, etter årsomsetning.
Nøkkelindikatorer i banker og finansinstitusjoner, etter årsomsetning. Bilde: Gartner, mars 2013

Gartner peker på at trenden er langvarig og at den ikke er en resultat av krisen eller andre ytre forhold. I overskuelig framtid vil etterspørselen etter digitale bank- og finanstjenester fortsette å vokse eksponentielt: Enhver økning i effektivitet vil raskt spises opp av økt etterspørsel. Marginale bedringer i drift vil koste uforholdsmessig mye, og tradisjonelle virkemidler som tjenesteutsetting og trimming av prosesser vil ikke slå ut i økt verdiskapning.

Rapporten viser til at loven om minkende avkastning ikke er en nyskapning. Den ble formulert i 1865 av den britiske økonomen William Stanley Jevons som analyserte utviklingen innen kullindustriern.

Jevons beskrev hvordan teknologisk framskritt som førte til mer effektiv bruk av kull, ikke reduserte det samlede forbruket av kull. Tvert om: Selv om kull ble stadig billigere, og bruken ble stadig mer effektiv, kjøpte jernbaner, stålverk og så videre kull for stadig større beløp.

I vår tids versjon av «Jevons-paradokset» spiller IT-tjenester rollen som kull. Etterspørselen blir stadig mer umettelig jo rimeligere tjenestene blir.

Paradokset er en trend, ikke en naturlov. Det er følgelig mulig å motvirke. Gartner anbefaler å gjøre loven om minkende IT-avkastning til tema på ledernivå. Det må erkjennes at infrastruktur og drift ikke kan skaleres ubegrenset: Det må forenkles og det må beregnes hva tjenestene faktisk koster.

I forrige uke la Finanstilsynet årets utgave av ROS-rapporten om risiko og sårbarhet i finanssektorens IT. Rapporten uttrykker blant annet bekymring knyttet til manglende modernisering av bankenes kjernesystemer, se artikkelen Frykter IT-spagetti hos bankene.