Storbedrifter betaler dyrt for sikkerhet

Store virksomheter må betale en høy pris for sikkerhetsproblemer, viser en engelsk undersøkelse.

Store virksomheter må betale en høy pris for sikkerhetsproblemer, viser en engelsk undersøkelse.

PricewaterhouseCoopers har utarbeidet en undersøkelse på vegne av det britiske handels- og industridepartementet, som viser at det er de større selskapene som kan bli rammet hardest når det oppstår sikkerhetsproblemer.

Utgiftene i forbindelse med brudd på sikkerheten i de britiske virksomheter er siden 2004 steget med 50 prosent, til et beløp på rundt 10 milliarder pund i året, tilsvarende 112 milliarder norske kroner.

Men undersøkelsen, DTI Information Security Breaches Survey 2006, avdekker også hyggelige nyheter. Antall virksomheter som har opplevd problemer med sikkerhet, er falt til 62 prosent fra 74 prosent sammenlignet med en undersøkelse fra 2004.

Til toppen