Storbritannia klager på Microsofts skoleavtaler

Linpro-sjef Trond Heier har bistått britisk organisasjon som klager på Microsofts skoleavtaler.

Storbritannia klager på Microsofts skoleavtaler

Linpro-sjef Trond Heier har bistått britisk organisasjon som klager på Microsofts skoleavtaler.

Microsoft er verdens største programvareselskap, og en av verdens mest lønnsomme selskaper noensinne. De dominerer i dag markedet for klient-operativsystemer og markedet for kontorstøtte-applikasjoner.

Selskapet er imidlertid under sterkt press fra mange konkurrenter som helst hadde sett at selskapet mistet sin dominerende markedsposisjon.

Etter å ha utkonkurrert kommersielle aktører som har prøvd seg med proprietære programmer, er det trolig åpen kildekode-miljøene som nå utgjør selskapets største trussel.

Kombinasjonen av Linux og OpenOffice.org kan bli en utfordring for Windows og Office, men selv om sistnevnte er gratis velger fortsatt de fleste bedrifter å kjøpe Microsofts programvare.

Selv om mange skoler sliter med stramme budsjetter, går også de for Microsofts programvare. De betaler imidlertid mye mindre enn bedriftene.

I Norge inngikk 12 av 19 fylkeskommuner en lisensieringsavtale med Microsoft, der skolene fikk sterkt rabatterte priser i bytte mot å betale for hver eneste elev-PC. Det likte ikke åpen kildekode-miljøet, og Linpro klaget avtalen inn for Konkurransetilsynet.

Formelt sett avslo de klagen, men det ble gjort etter at Microsoft ga etter for presset og endret avtalebetingelsene, noe Linpro innkasserer som en full seier.

Dette ble lagt merke til utenfor Norges grenser, og nå forsøker den britiske organisasjonen Becta på å få til noe tilsvarende i Storbritannia.

Becta er en forkortelse for British Educational Computing and Technology Agency. De finansieres av Department of Children Schools and Families. Det tilsvarer vårt Barne- og likestillingsdepartement.

Selv om det er den britiske regjeringen som finansierer organisasjonen, er den ikke politisk styrt. Organisasjonen har et eget styre og den britiske regjeringen begrenser seg til å godkjenne budsjettet.

Becta har klaget Microsoft inn for Office of Fair Trading (OFT) for konkurransehemmende praksis i skolemarkedet, etter først ha forsøkt å diskutere problemstillingene med Microsoft uten å nå frem.

I påvente av en avklaring anbefaler Becta britiske skoler å ikke inngå avtaler om å kjøpe programvarelisenser gjennom lisensieringsabonnementet Microsofts School Agreement.

Anbefalingen er ikke rettet mot Microsoft eller deres produkter på generelt grunnlag. De anbefaler ikke å gå bort fra Microsoft, men sier isteden at skoler som vil bruke Microsoft-programmer isteden bør kjøpe lisensene gjennom volumlisensieringsavtalen Select.

Det spesielle med School Agreement Subscription-abonnementet er at alle elev PC-er skal telles med. Det gjør at skolene ikke sparer penger på å bruke gratis-alternativer på noen maskiner. Dermed hjelper det ikke at det finnes gratisvinvesteringer

Trond Heier i Linpro er ikke overrasket over at britiske Becta klager på Microsofts skoleavtaler.

- Ankepunktene Linpro hadde mot Microsofts avtale med 12 Fylkeskommuner var dels i lisensavtaler som Microsoft benytter også i resten av Europa. - Ankepunktene Linpro hadde mot Microsofts avtale med 12 Fylkeskommuner var dels i lisensavtaler som Microsoft benytter også i resten av Europa. Utfallet av Linpros sak ble referert på mange språk verden rundt, sier Trond Heier, administrerende direktør i Linpro, til digi.no.

Han forteller at han har vært i dialog med Becta underveis i prosessen, men han presiserer at de har kjørt uavhengig av Linpro og norske konkurransemyndigheter.

- De har gjort en større jobb en vi har. De var i gang før vi kjørte i gang. Vår sak i Norge har kanskje inspirert de til å kjøre saken helt ut, sier Heier til digi.no.

Heier forteller at han og Linpro har bistått Becta i form av å gi de informasjonen de samlet sammen, samt at de har forklart sammenhengen mellom jussen og den praktiske bruken av lisensreglene.

Ifølge Heier har Becta gått enda grundigere til verks, og han er imponert over hva de har fått frem og kommet frem til. Nå ønsker han seg en tilsvarende norsk organisasjon.

- Jeg skulle gjerne sett at vi hadde et tilsvarende organ i Norge, slik at vi som tredjepart hadde sluppet å måtte kjempe denne kampen. Det er ikke særlig stas å måtte fungere som markedets "vaktbikkje" i lengden, sier Heier til digi.no.

Her kan du lese mer om Becta og deres begrunnelse for å innklage Microsoft.

    Les også:

Til toppen