"Store Blå" under pari

IBM leverte tall for fjerde kvartal marginalt under amerikanske analytikeres forventning tirsdag kveld amerikansk tid. Samtidig advarte selskapet om at årets førstekvartal trolig blir dårligere på grunn av krisen i Asia.

IBM la tirsdag frem et resultat for fjerde kvartal på 2,1 millarder dollar av en omsetning på 23,7 millarder dollar.

De astronomiske tallene til tross, IBM klarte ikke å nå First Calls konsensusestimat på 2,15 dollar per aksje fullt utvannet, men landet på 2,11 dollar per aksje. Det strides imidlertid om analytikerestimatene fra First Call hadde tatt høyde for utvanningen, noe IBM hardnakket hevder ikke er gjort. Uten utvanning landet resultatet på 2,16 dollar per aksje.

Resultatet for fjerde kvartal representerer en vekst på 3,4 prosent i forhold til fjerde kvartal i 96, men det er først og fremst på tjenester at IBM har gjort det bra. På salg av maskinvare, som representerer den største delen av IBMs virksomhet, falt omsetningen med 1,3 prosent og skylden legges på den økonomiske krisen i Asia.

I forbindelse med resultatfremleggelsen ble det også advart om at IBM-resultatet for første kvartal 98 trolig vil lande et sted mellom 10 og 15 cent under fjorårets fortjeneste per aksje på 1,19 dollar. Igjen oppgis krisen i Asia som årsak til resultatsvikten.

Til toppen