Store endringer i neste Fedora-versjon

Store endringer i neste Fedora-versjon

Fedora 7 kommer allerede til våren. Den vil inkludere store endringer i måten pakkene distribueres på.

Neste utgave av Fedora vil ikke skille mellom programvaren som distribueres under Fedora Core-paraplyen og det som distribueres som Fedora Extras. Dermed forsvinner også Core-delen fra navnet på distribusjonen. Neste utgave vil rett og slett hete Fedora 7.

Årsaken til endringen er at man ikke ser at det er noen naturlig grunn til å skille mellom programvaren som tilbys i de to forrådene.

Testingen av Fedora 7 skal komme i gang i slutten av januar. Den ferdige versjonen skal etter planen gjøres allment tilgjengelig den 26. april i år.

Blant de øvrige nyhetene som kan ventes, ser ut til å være separate distribusjoner for Desktop, Server og KDE. Dessuten skal LiveCD-er gjøres til en del av den vanlige utgivelsesprosessen.

Det loves raskere oppstart og avstenging, svært stabil støtte for trådløse nettverk, en løsning som skal hjelpe brukeren med å finne manglende codec-er, støtte for krypterte filsystemer, samt å gjøre raskere bruk av pakkeverktøyene Yum og RPM. Dessuten skal nouveau-driverne for Nvidia-kort inkluderes, samt bedre strømstyringsfunksjonalitet.

En mer omfattende oversikt over nyhetene og timeplanen finnes på denne siden.

Til toppen