Store forbedringer i oppgradert MySQL

Versjon 4.1 av åpen kildekodebaserte databasesystemet MySQL er nå produksjonsklar.

Versjon 4.1 av åpen kildekodebaserte databasesystemet MySQL er nå produksjonsklar.

MySQL lanserte onsdag en produksjonsklar utgave av databasesystemet MySQL 4.1. Riktignok har versjon 4.1 vært tilgjengelig for testing i et års tid, men først nå - med versjon 4.1.7 – mener selskapet at stabiliteten er god nok for produksjonsmiljøer.

MySQL jobber for å gi databasesystemet stadig mer funksjonalitet som er vanlig i de fleste kommersielle databaser. Dette vil innføres gradvis gjennom nye versjoner, versjon 5.0 skal i utgangspunktet tilby det meste av den funksjonaliteten som i dag er savnet av avanserte brukere.

Nytt i versjon 4.1 er blant annet støtte for delspørringer, en raskere og mer fleksibel klient-server-protokoll med støtte for raskere utførsel av spørringer, bedre feilinformasjon og "prepared statements", en metode hvor instruksjoner kan oppgis en gang, og kjøres mange ganger med ulike parametere. Dette skal gi en betydelig ytelsesforbedring.

I tillegg skal serverbiblioteket være kreve mindre og være bedre optimalisert, noe som skal gi bedre ytelse når det integreres i tredjeparts applikasjoner.

Støtte for Unicode, gjennom de internasjonale tegnsettene UCS2 og UTF8, skal gjøre det enklere å lagre og håndtere internasjonaliserte data. MySQL 4.1 har også støtte for GIS-datatyper (Geographic Information System) som kan brukes for å gjøre mer effektive søk i kart og andre geografiske data.

Funksjonalitet som fortsatt mangler, men som kommer i versjon 5.0, er views, triggers og stored procedures.

Ifølge ZDNet UK vil en betautgave av versjon 5.0 komme i midten av november, mens produksjonsutgaven skal bli klar i løpet av første halvdel av 2005. Utgaven som nå er tilgjengelig er en alfautgave.

Til toppen