Store forskjeller i EU-landenes internettbruk

Det er mindre skille mellom kjønnenes internettbruk i EU, men stor forskjell mellom landene.

Det er mindre skille mellom kjønnenes internettbruk i EU, men stor forskjell mellom landene.

Europeiske kvinner invaderer nettet og kjønnsforskjellene er mindre enn pessimistene hadde fryktet rundt 2000, viser en studie fra EU-kommisjonen denne uken, ifølge Aftenposten.

Mennene leder fortsatt. Nær halvparten av de mannlige EU-borgere bruker nettet daglig, men kvinnene haler innpå og har passert 40 prosent. For fire år siden var bare en fjerdedel av EU-kvinnene nettbrukere.

Men det er fortsatt store forskjeller på hvor man bor i Europa. Skandinavia med tillegg av Nederland, Luxembourg og Storbritannia leder an i internettbruk med 60 prosent brukerandel. I Vest-Europa er brukerandelen godt over 50 prosent, mens det i Portugal og Hellas bare utgjør drøye 20 prosent.

Forskjellen er fortsatt stor mellom generasjonene, spesielt blant de yngre og eldre årklassene over hele Europa. I vesteuropeiske land er dette spriket noe mindre etterhvert som pensjonister og middelaldrende brukere har blitt fortrolig med PC og nett, viser undersøkelsen.

Til toppen