Store forskjeller peker ut UMTS-vinnere

Listen over UMTS-søkerne og deres løfter gir en indikasjon på hvem som får bygge ut neste generasjons mobile datanettverk.

Innen klokken 14.00 hadde syv aktører og allianser levert inn søknad på de fire UMTS-lisensene staten skal dele ut. Tre må altså ryke ut. Ut i fra de foreløpige løftene aktørene har gitt, er det mulig å sette opp en liste på favoritter.

Her er hva aktørene foreløpig har lovet:

Telenor: Alle tettsteder over 2800 innbyggere innen tre år, og alle tettsteder med mer enn 200 innbyggere i løpet av fem år. Pris: 2-4 milliarder kroner.
Netcom: 75 prosent av befolkningen innen tre år. Pris: 7-9 milliarder kroner i løpet av fem år.
Enitel/Sonera: 80 prosent av befolkningen (106 byer/tettsteder) innen fire år. Pris: 5,2 milliarder kroner.
Tele2: Halvparten av befolkningen etter ett år, 99 prosent av Norge i løpet av få år. Pris: 5-10 milliarder.
Tele 1 Europe: 26 byer/1,7 millioner innbyggere i løpet av tre år, halvparten av befolkningen etter fem år. Pris: Ukjent
Orkla med Hafslund, Hakon, Obos, Norgesgruppen og Posten: 66 byer/halvparten av befolkningen i løpet av fem år. Pris: Ukjent
Orange, Schibsted, BaneTele, Veidekke, Nera, Framfab og Bredbåndsbolaget: Langt høyere enn mistekravene: Opp til 10 milliarder kroner.

Det er alt for tidlig å peke ut vinnere, for mye informasjon og detaljer er fremdeles ukjent selv om søknadene er levert inn og ikke kan endres. Men forholder man seg til den foreløpige informasjonen, kan man analysere slik:

Telenor og Netcom har begge sterke søknader og har nettverk i dag. Det ville vært utenkelig at de ikke skulle få være med videre. Av de fem gjenværende aktørene, peker Tele2 og Enitel seg ut med sterke søknader og store løfter. Om Samferdselsdepartementet synes de høye løftene er troverdige er en annen sak. De eksisternede aktørene kan dessuten lokke med større erfaring.

Både Tele1 Europe, Orkla og Orange lover (foreløpig) mindre enn de andre aktørene. Orange vil ikke si noe mer enn at takten skal være høyere enn minstekravet, men lokker med et budsjett på 10 milliarder kroner. Dette inkluderer både utbygging, markedsføring og drift, noe som reduserer utbyggingsbudsjettet til rundt fem milliarder, som er på linje med hva de andre lover.