Store, norske bedrifter utsetter Office XP

Statoil, Veritas, Hydro og Telenor er så vidt i gang med å oppgradere til Office 2000. Interessen for dagens lansering av Office XP er svært laber.

I dag er en stor og viktig dag for Microsoft. Kontorsuiten Office XP lanseres internasjonalt, og den norske versjonen kommer samtidig med den amerikanske. Det er en rekke funksjonelle argumenter for å oppgradere, blant annet den første norske grammatikkontrollen og betydelige forbedringer innen brukergrensesnitt, skreddersøm, webpublisering og arbeidsflyt. Det ser ikke ut til at slike argumenter biter på dem som har ansvaret for store IT-miljøer her i landet. En kort ringerunde avslører at ingen har tenkt å oppgradere til Office XP med det første.


Statoil tok i fjor den store beslutningen å kaste ut Lotus SmartSuite til fordel for Microsoft Office for sine 15.000 brukere, og tegnet en treårig "Enterprise"-avtale med Microsoft. Utrullingen av Office 2000 har såvidt startet. Sjefrådgiver for IT-infrastruktur Ivar Terje Solberg sier til digitoday.no at Office XP ikke er noe diskusjonstema overhodet.


- Motivet for å erstatte SmartSuite med Office 2000 er å få de samme formatene som eksterne kontakter. Verken SmartSuite eller alternativer som StarOffice håndterer formater som Excel, Word og Powerpoint godt nok.

I Norsk Hydro pågår det en prosess der en eventuell oppgradering til Office XP vurderes. Prosessen er kommet så kort at det ikke er snakk om datoer ennå. Etter det digitoday.no erfarer, kan en beslutning drøye i mange måneder, med eventuell oppgradering neste år.

I Det Norske Veritas har Microsoft vært standardvalget i mange år. Men tekstbehandling, regneark og så videre for 5000 brukere er stadig Office 97. En revisjon av den interne standarden er underveis, men noen endring kan ikke gjennomføres før tidligst etter sommerferien 2002, får digitoday.no vite. Prosessen kompliseres av Microsofts "forenkling" av lisensbetingelsene, som ventes å føre til en betydelig økning av lisensutgiftene. Derfor kan det være aktuelt å konsentrere seg om programvare som spiller en reell rolle for organisasjonens inntjeningsevne, og utsette Office-oppgraderingen.

De IT-ansvarlige i bedriften oppfatter at kollegaene arbeider like effektivt med Office 97 som de ville gjort med Office 2000, og at heller ikke Office XP - trass i nye hjelpemidler for samarbeid og kommunikasjon - kan forventes å gi noe igjen for investeringen. Årsaken er at de færreste brukerne gjør nytte av mer en ti prosent av funksjonene, og at ingen har problemer med å utveksle Office-dokumenter med omverden.

I Telenor er det tegn som tyder på en gryende krise i forholdet til Microsoft. En treårig "Enterprise"-avtale for Office løp ut 1. mars, og ser ikke ut til å fornyes. Minst halvparten av de 17.000 Office-brukerne arbeider fortsatt med 97-utgaven. Disse skal over på Office 2000. Office XP er det ikke snakk om. Etter det digitoday.no erfarer skyldes det ikke bare misnøye med lisensbetingelsene og en oppfatning av at generelle kost-nytte betraktninger taler mot å oppgradere. Telenor skal flytte til Fornebu, og tar neppe sjansen på å komplisere prosessen med noe så unødvendig som en oppgradering av kontorsuiten. Det tidligste tidspunktet for en eventuell overgang til Office XP er følgelig sommeren 2003.

Da kan Microsofts nye lisensbetingelser komme som et sjokk. Telenor sparer 25 millioner kroner i året på ikke å ha "Enterprise"-avtale på Office. Oppgradering til Office XP hadde vært et alternativ innenfor rammen av denne avtalen. Men dersom Telenor etter å ha latt avtalen løpe ut, henvender seg til Microsoft om to år for å bytte ut Office 2000 med Office XP, vil Microsoft etter det digitoday.no erfarer, kreve rundt 50 millioner kroner.

Om to år kan dokumentverden være svært forskjellig fra det vi opplever i dag. Dersom Office-alternativene løser problemene knyttet til håndteringen av Microsofts dokumentformater - dersom for eksempel XML blir den universelle standarden slik mange i dag forventer - risikerer Microsoft å miste sin største inntektskilde. Da kan Office XP gå over i historien som et flott og funksjonelt produkt - ødelagt av opphavets grådighet og arrogante holdning til sine kunder.