Store Norske Leksikon ble fiasko på nett

Dagens Næringsliv skriver i dag at Kunnskapsforlagets eiere, Aschehoug og Gyldendal, har tapt minst 150 millioner kroner de fire siste årene. Årsaken er sviktende leksikonsalg og utviklingen av Store Norske Leksikon på Internett.

Dagens Næringsliv skriver i dag at Kunnskapsforlagets eiere, Aschehoug og Gyldendal, har tapt minst 150 millioner kroner de fire siste årene. Årsaken er sviktende leksikonsalg og utviklingen av Store Norske Leksikon på Internett.

For én måned siden skrev Aftenposten at Kunnskapsforlaget AS ba om 25 millioner kroner årlig fra staten for at alle landets skoler og biblioteker skal få benytte seg av Store Norske Leksikon på nett.

I dag skriver Dagens Næringsliv at Kunnskapsforlagets eiere, Aschehoug og Gyldendal har tapt mye penger. De fire siste årene har Kunnskapsforlaget gått med minst 150 millioner kroner i underskudd på grunn av sviktende leksikonsalg og utviklingen av Store Norske Leksikon på nett.

William Nygaard i Aschehoug sier til avisen at de har tapt 200 millioner kroner. - Vi taper skikkelig nå. Vi kan holde det gående ut første halvår, men så blir det vanskelig. Vi kan ikke la to store forlag gå konkurs på grunn av dette, uttaler forlagssjefen.

Administrerende direktør i Kunnskapsforlaget, Kristin Weidemann Wieland, mener likevel forlagets vurderinger har vært riktige. - Fremtiden var nettet, den gang for to-tre år siden. Men markedet endret seg, sier hun til DN.

Cappelen er skeptisk til at Kunnskapsforlaget ber om "skjult driftsstøtte" fra staten. Selv har de satset på en reklamefinansiert nettutgave av sitt ettbindsleksikon Caplex.

Kulturdepartementet har ennå ikke gitt noe klart svar på Kunnskapsforlagets anmodning om mer penger.


Til toppen