Store overlever - små kjøpes opp

Det raskt voksende markedet for internett-leverandører vil avløses av fusjoner og oppkjøp i bransjen, heter det i en rapport fra International Data Corporation (IDC).

Det raskt voksende markedet for internett-leverandører vil avløses av fusjoner og oppkjøp i bransjen, heter det i en rapport fra International Data Corporation (IDC).

IDC-rapporten tror det blir stadig vanskeligere for små ISP'er å holde et kvalitets- og servicenivå i konkurransen med de større aktørene på markedet. I rapporten "The Internet Service Provider Marketplace, 1996-2000: A Dual Telecommunications Opportunity", spår IDC at selv om Internett-trafikken øker, blir det færre leverandører av Internett-aksess. Dette vil igjen bety økte intekter og større overskudd for færre Internett-leverandører.

ISP-markedet, spesielt i USA, består i dag av noen få store og hundrevis for ikke å si tusenvis av små internettleverandører. - Vi vil se en endring i løpet av 2-3 år, sier leder for ISC's forskningsprogram for netthandel og nettverkstjenester for næringslivet, Caroline Robertson.

- Hastighet, pålitelighet og kundesupport vil være i veien for at de små ISP'ene kommer til i konkurransen om nasjonale marked, hvis de ikke samarbeider med andre.

På det amerikanske markedet utgjorde markedet for ISP-tjenester USD 3,3 milliarder. 58,5 prosent kom fra næringslivet (USD 1,94 mrd. ), mens den nest største gruppen var privatmarkedet for Internett-aksess ( USD 949,7 mill.).

Ifølge tall fra Savvis Communications vil ISP-markedet ese ut tre ganger til år 2000, eller vel USD 9 mrd. Ettersom stadig fler kunder hopper på Internett, kommer næringslivet etter.

ISC-rapporten tror det fremdeles vil finnes ISP-er av ulik størrelse på markedet, som kan levere aksess til konkurransedyktige betingelser, selv om det blir færre av de små.

Til toppen