Store planer for Toshiba i Norge

Store planer for Toshiba i Norge

Toshiba har fire ganger så høy markedsandel i Europa som i Norge. Nå skal Norge opp.

For tjue år siden var begrepet «bærbar PC» nærmest synonymt med Toshiba. Det japanske merket var først ute med modeller som fikk plass i en stresskoffert, og som gjorde det mulig å arbeide seriøst uten annen energikilde enn et batteri.

I dag opplever Toshiba kraftig økt salg, men i Norden, er denne økningen knapt merkbar, noe den nyutnevnte nordiske produktsjefen Ken Chang innrømmer villig.

– I Europa som helhet er vi nummer tre, sammen med Dell. På verdensbasis ligger vi i år an til å øke leveransene fra 40 millioner enheter til 50 millioner. Men bare rundt 110 000 av disse vil gå til Norden, etter det nåværende salget å dømme, og av disse igjen vil Norge stå for rundt 20 000 med dagens rate på 5000 per kvartal som utgangspunkt.

I Europa er Toshibas andel av markedet for bærbare PC-er omtrent det samme som Dell, det vil si 12 prosent, mens Acer er så vidt under 18 prosent, og HP så vidt over 17 prosent. I Norge er andelen bare 3 prosent.

Manglende synlighet er én ting. En annen er at Chang viser til det paradoksale at Toshiba, også i Norden, taper fordi man ofte er for tidlig ute med banebrytende løsninger. Changs kroneksempel er en Tablet-modell som Toshiba lanserte i 2002.

Nok en gåte for Toshiba er hvorfor folk i det hele tatt fortsetter å kjøpe stasjonære PC-er. Undertegnede minnes optimistiske Toshiba-utsendinger som rundt 1987 trodde på sine prognoser om at bærbare PC-er ville utkonkurrere stasjonære i løpet av 1990-tallet.

– Vi tror det vil komme, snart, insisterer Chang. – Salget av bærbare har økt mer enn salget av stasjonære i mange år. I juli i år sto bærbare for 49,6 prosent av det globale salget av PC-er.

Chang mener kultur bidrar til å forklare det labre nordiske salget.

– Den nordiske organisasjonen har vært underlagt vår tyske avdeling, og følgelig en tysk lederkultur. Nå har vi omorganisert. Norden er plassert under den britiske avdelingen, og følgelig under britisk lederkultur. Vi tror det vil legge grunnlaget for en ny giv, mer i samsvar med potensialet i markedet.

Toshiba har etter hvert fått en sterkere stilling i forbrukermarkedet enn i yrkesmarkedet. Det skyldes dels innovative og avanserte forbrukerprodukter som Qosmio, dels rimelige maskiner i Satellite-familien. Qosmio tilbyr alt i ett: tv, PC, DVD-opptaker og så videre.

– I Elkjøp-forretningene vil vi satse på en ny familie kalt Equium. Her vil man få Centrino og XP Media Center for i underkant av 6000 kroner, inklusiv mva. Satellite-modeller med 1,8 GHz prosessor vil selges i flere butikker til i underkant av 7300 kroner.

Bedriftsmarkedet skal angripes med heftige modeller i Tecra-serien, og budsjett-modeller i Satellite Pro-serien.

Tecra-PC-ene tar opp konkurransen med blant andre Lenovo om å være robuste og motstandsdyktige mot røff behandling. De kan for eksempel leveres med en membran under tastatur som verner hovedkortet mot kaffe og annet søl. De har også fått en konstruksjon som beskytter skjermen mot støt, slik at PC-en tåler å falle på steingulv fra normal bordhøyde, det vil si 70 centimeter. Mer robust materiale i hovedkortet skal avverge små brist, både under bruk og i selve produksjonsfasen, som siden kan utløse svikt i komponenter. Harddisken er utstyrt med fallsensor som hindrer lesehode fra å skade diskens overflate under ekstreme bevegelser.

– Vi kjører en garantikampanje, forteller Chang. – Hvis produktet svikter det første året vil kunden få refundert hele innkjøpssummen, samtidig som vi enten reparerer eller bytter ut maskinen.

Bedriftsmarkedet skal også tekkes med sikkerhetsfunksjoner.

– Vi skriver vår egen BIOS. Vi har lagt inn muligheter for å passordbeskytte BIOS. Den som har passordet, kan styre flere egenskaper ved maskinen. For eksempel kan man låse USB-utganger, dersom man vil hindre folk fra muligheten til å tappe data på minnepinner.

To tekniske nyvinninger gjør Chang entusiastisk: 3G og den forbedrede støtten til Tablet PC i Windows Vista.

– Våre første bærbare PC-er med integrert 3G er klare. Jeg tror at om et par år, vil 3G være integrert i alle bærbare PC-er. Det vil gjøre maskinene noe dyrere enn i dag. Samtidig kan vi kanskje begynne å kutte ut modemet, som tross alt koster rundt ti dollar per maskin.

I Storbritannia har Toshiba avtaler med mobiloperatørene T-Mobile, Vodafone og Orange, og Chang viser hvordan Vodafone har en roaming-ordning som lar ham komme på nettet med PC-ens integrerte 3G-brikke og antenne.

– Flere operatører vi har snakket med ser for seg muligheten for å tilby 3G, WLAN og IP-telefoni i én pakke. Det vil gjøre bærbare PC-er med integrert WLAN og 3G til et svært fleksibelt og allsidig verktøy.

At Microsoft ennå ikke har prestert en norsk utgave av Tablet-PCs håndskriftgjenkjenning gjør den ellers entusiastiske Chang molefunken.

– Å kunne skrive direkte på skjermen faller de fleste helt naturlig. Det bare må komme.

Det hindrer ikke Toshibas Tablet-modeller å være av typen med underliggende tastatur, der skjermen vris før den foldes i Tablet-stilling.

Også til kritikken om at Toshibas bærbare PC-er er, om mulig, enda mindre tiltrekkende fra et stilistisk synspunkt enn konkurrentenes, har Chang svar.

– Vi har hittil vært veldig konsentrert om det funksjonelle. Men vi arbeider også med design. Noe av det vi tenker oss, er muligheten til å legge personlig grafikk eller bilder på dekselet.

Til toppen