Store tapstall for Corel

Summen av negativt driftsresultat og kolossal goodwillavskrivning, var et tap på 59 millioner dollar av en omsetning på 31 millioner.

Summen av negativt driftsresultat og kolossal goodwillavskrivning, var et tap på 59 millioner dollar av en omsetning på 31 millioner.

Goodwillavskrivningen på 50 millioner (amerikanske) dollar kom etter en kritisk gjennomgang av hva som er selskapets reelle verdier. Corel forbereder et aksjonærmøte i begynnelsen av oktober som kan legge grunnen for et større aksjesalg.

Uten avskrivninger, var tapet i kvartalet fram til 31. august, det tredje i Corels regnskapsår, 8,2 millioner dollar. I samme kvartal i fjor greide selskapet en halv million dollar i overskudd. De første ni månedene i regnskapsåret 2002 har Corel ikke fulgt opp denne positive trenden, men opplever negativ drift på 18,1 millioner dollar, og en omsetningsnedgang fra 103 millioner dollar i fjor til 93 millioner i år.

Selskapet skylder på den generelle nedgangen i PC-salget.

I siste kvartal, fram til 30. november, forventer Corel en omsetning mellom 34 og 38 millioner dollar. Da slår WordPerfect.avtalene med Dell og Hewlett-Packard ut, og det er forventninger til lanseringen av CorelDraw 11 og publiseringsløsningen Ventura 10. Tredje kvartal ble i stor grad reddet av WordPerfect-avtaler med det offentlige i både USA og Canada.

Prognosen for regnskapsåret 2003 er forsiktig optimistisk. Sparetiltak skal bringe de kvartalsvise omkostningene ned i mellom 35 og 37 millioner dollar, og det forutsettes at en jevn økning i omsetningen vil kunne føre selskapet over i pluss i løpet av annet halvår 2003.

Til toppen