Storebrand gir outsourcingskontrakt til Telecomputing

TeleComputing har inngått kontrakt med den nyetablerte eiendomsmeglerkjeden Ring Eiendomsmegling om leveranse av IT-driftstjenester, som omfatter standard kontorstøtte- og meglersystemer. Forventet initiell kontraktsverdi er ti millioner kroner, men vil øke i takt med Ring Eiendomsmeglings ekspansjon. De første kontorene skal være operative

allerede 1. oktober 2004, heter det i en børsmelding.

Ring Eiendomsmegling er en franchisekjede etablert av Storebrand Bank høsten 2004. Målsetningen er at kjeden har 40 kontorer i løpet av 2005. 2 kontorer skal være operative

allerede 1. oktober, og det forventes å være 20 operative kontorer ved nyttår. Nye kontorer vil bli etablert fortløpende.

Til toppen