Storebrands VPN

Fred H. Moe i Alcatel Telecom Norway AS kommer her litt mer konkret inn på hva Storebrands nye telefonløsning består av.

Fred H. Moe i Alcatel Telecom Norway AS kommer her litt mer konkret inn på hva Storebrands nye telefonløsning består av.

Hele løsningen blir et Virtuelt Privat Nett, der de leide samband blir erstattet av svitsjede forbindelser. Dette medfører at man stort sett bare betaler for faktisk brukt kapasitet, ikke den mulige kapasitet. En annen komponent i det offentlige nettet er Centrex. De små PABXene blir erstattet av Centrex. De fleste Centrex løsningene er på Telenors Alcatel 1000 S12 ("System 12") sentraler (levert av Alcatel Telecom Norway as), men noen vil nok også bli realisert på Telnors AXE sentraler (levert av Ericsson). Langt de fleste kontorene vil få Centrex, mens et ca. 30 talls PABXer (bl.a. Alcatel Digimat 2000, Alcatel 4000 serie og Nortel Meridian vil bli beholdt).

Hele løsningen vil ha sin egen interne nummerplan, der man ringer seg imellom som om man var på en felles PABX. Man slår 0 for å få ekstern linje (og 9 for å komme til ekspedient). Forskjellen på Centrex og PABXer er at Centrex er en "Virtuell hussentral" i det offentlige nettet. Alle internlinjene i en Centrex er sin egen bylinje! Alle Centrexlinjer har direkte innvalg, fra første linje. Faktum er at det er er internlinje funksjonen som er det virtuelle i en Centrex, for alle linjene er en del av det offentlige nettet. En Centrex bruker kan derfor viderekoble sin interntelefon til hvilket som helst eksternt nummer (f. eks. hjemmekontor, mobiltelefon eller personsøker) uten å beslaglegge ekstra "bylinje". Fra en Centrex kan man også fullføre samtaler (ved opptatt eller ikke svar) mot eksterne nummer, ikke bare innen egen nummerplan. Centrex brukere kan også fjernstyre sine viderekoblinger, varsling og sperring.

Dersom løsningen etableres som en ISDN/Centrex kan den omfatte tale-, data og bilde (videofoni).

Spørsmål vedrørende Centrex: centrex@alcatel.no

Med vennlig hilsen,

Fred H. Moe

fred.h.moe@alcatel.no

tlf. 22 63 84 49

(videofon: 22 64 71 90)

Til toppen